Zuiderkerk

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 8 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 09-10-2014 Zuiderkerk
Het doet ons zeer pijn in het hart om te zien dat de kerken leeglopen. Maar de kerken jagen hun leden de deur uit door onderlinge twist. Wat is dan juiste bestemming voor zo’n kerk?

Tijdens de informatieavond afgelopen maandag heerste een agressieve sfeer jegens de projectontwikkelaar, hoe hij het in zijn hoofd haalde om hun parkeerterrein en hun speelpleintje af te pikken. Hij moest maar gaan zorgen voor een speelpleintje en parkeergelegenheid voor de buurt. Wethouder ik vind dat u daar wel wat duidelijker in mocht zijn. De gemeente Aalsmeer heeft de voetbalkooi, het basketbalveldje en het huisje in het heegstrapark weggehaald. De gemeente is verantwoordelijk voor de speelplek. Ik verwacht dan ook, het boeit mij niet wiens portefeuille het is, maar met deze noodkreet uit buurt verwacht ik dat de gemeente actie gaat ondernemen. Als de overlast in het heegstrapark daar een oorzaak van is, gaat u maar handhaven. Parkeren zult u samen met de buurt moeten gaan oplossen. Ook met ons tweede thuis zult u het gesprek aan moeten gaan. Maar portefeuillehouder u had wel de burgers duidelijkheid mogen verschaffen over de positie van de ontwikkelaar met die grond, want in plaats van dankbaar te zijn voor toestaan van stallen en parkeren werd de ontwikkelaar geschoffeerd. Dat vinden wij niet kunnen. Tijdens ons buurtonderzoek hebben wij naast informatievergaring geprobeerd die onduidelijkheid weg te nemen.

De persoon die hier afgelopen week bij het ronde tafel gesprek zat en zijn bezwaar uitte heeft bij mij afgelopen week aangegeven het aan God over te laten.

Maar dat even terzijde. Vijftig procent sociale woningbouw, voor ouderen is een grote wens van Het Aalsmeers Collectief. Wij zijn blij met dit plan.

Wel vinden wij de noodkreten van de buurt dusdanig van aard dat wij verwachten daar wat mee gebeurd. Om de portefeuillehouder een steuntje in de rug te geven komen wij met twee moties.
1) De laat de jeugd in de stommeer niet barsten motie
2) De het personeel op eigen grond laten parkeren motie

3) Wethouder als we van de genoemde termijn zo spoedig mogelijk maken veranderd dan uw advies.

4) Wethouder wat is er mis met het gesprek aangaan met Ons Tweede Thuis over het parkeren op eigen terrein. Is daar niets over in de bouwvergunning van ons tweede thuis afgesproken. Lijkt mij wel. Het is immers nu ook een eis in een van de kaders.