WMO-nota 2015

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 6 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 02-10-2014 WMO-nota 2015
Wij maken ons zorgen over de zorg. Wij maken ons zorgen over de banen in de zorg, wij maken ons zorgen dat niet iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Ik heb het al eerder gezegd de overheid wilt dertig jaar terug in de tijd, en dat in nog geen jaar. Want daar wringt de schoen. Zowel de man als de vrouw werkt tegenwoordig. De opvoeding van de kinderen wordt uitbesteed. De zorg van de ouderen ook.

Met als effect: Geen sociale controle, geen tijd meer voor de kinderen laat staan voor de ouderen. Weet u waar u dit soort dingen nog wel ziet. In gereformeerde huize. Principes en tijd maken.

Ik ga u voorstellen aan mijn oma. Ja meneer van Duijn, over preken gesproken, velen uit Aalsmeer en de Haarlemmermeer zullen van haar een preek of Godsdienstles hebben gehad. Zij was 20 jaar voorzitter van de PCOB en werkte voorheen bij de ING, ja Dirk van der Zwaag daar leerde ze nog echt hoofdrekenen op tempo. Een kiene mondige dame.

Maar de digitalisering, een rebelse oma. Zij weigert. In dit beleid is het de bedoeling dat mensen via een DIGITAAL PORTAAL, waar je een DIGID voor nodig hebt, hun zorg gaan aanvragen. U hoorde het op het ronde tafel gesprek dat digitalisering voor veel ouderen een probleem kan zijn. Vele bejaarden willen die nieuwe poespas niet. Ze vertrouwen het niet. Internet, blijf weg. Ik EIS dan ook van de portefeuillehouder een toezegging dat ouderen ook zonder de digitale weg een aanvraag in kunnen dienen en dat wij in Aalsmeer geen kastjes naar de muur gemeente worden zoals in de Haarlemmermeer.

Mijn oma is 86, dementerend en raakt meer dan weleens een papiertje kwijt. Een DIGID aan vragen gaat om die reden niet. Daardoor ben ik zes weken met de gemeente Haarlemmermeer bezig geweest om haar indicatie verlengd te krijgen. Pas na een tweet ging het balletje sneller en de volgende dag was het binnen 15 minuten geregeld. Zie je twitter heeft ook zo zijn voordelen.

Op pagina 19 van meedoen mogelijk maken staat, Het bieden van mantelzorg is geen vrije keuze. Wethouder let op: Mantelzorg wordt dus verplicht? Als ik kijk naar mijn oma haar kinderen en kleinkinderen wonen die niet bepaald in de buurt of hebben gewoon geen tijd meer, en wie betaald de oppas van de kleinkinderen?

Wij maken ons zorgen over de zorg. Wij maken ons zorgen over de competentheid van het WMO-loket. Wij hebben laatst naar aanleiding van Zwartboek dat niet positief is over het Amstelveense WMO-loket schriftelijke vragen gesteld. Het antwoord stelde me toen gerust, want wij zaten in de G2. Ja tot 1 januari 2015 begrijp ik nu. Wethouder wat gaan we hiermee doen?

(pagina 4 onder bullit g van de nota) In uw nota staat dat de zorg goedkoper wordt door het sluiten van verzorgingstehuizen. Dat is zo rechtlijnig denken. Kontzak vestzak mentaliteit. We hebben het hier wel over mensen die eenzamer worden, in een sociaal gat vallen die vaak in eengezinswoningen zitten die weer hoog nodig zijn voor de jeugd en het aanpassen van de woningen kost ook niets, toch?

We hebben het al eens eerder gezegd wij maken ons zorgen over de zorg. Maar ook over de privacy binnen de zorg. Weet de portefeuillehouder hoe gevoelig een it-databank is? Wij wensen van de portefeuillehouder een toezegging dat hij borg staat voor de privacy van patiënten. Dat hij er op toe ziet dat het goed afgetimmerd wordt wie toegang heeft tot en dat er geregistreerd wordt wie wat bekijkt.

Meedoen mogelijk maken, bladzijde 9. Begrijp ik dat we in Aalsmeer last hebben van hangouderen? En hoeveel huidig betaald werk is de portefeuillehouder van plan over te dragen naar gratis vrijwilligers, bladzijde 16. Ik moet zeggen gaande weg werd het stuk telkens leuker. Pagina 20. Er komt nu naast een polenhotel ook een zorghotel. Waar gaat die komen? Is daar behoefte aan in Aalsmeer? Pagina 23 een huis in deze regio op je 20ste. WAUW! Een Unicum.

Heb ik het nu goed begrepen dat we 0,4 miljoen overhouden op de nieuwe taken? (Pagina 40) Dat terwijl op pagina 42 staat dat niet alle gegeven, zonder s die hier wel hoort, bekend zijn. Weet u hoe wij dat noemen, speculeren. Gokken. Uit de duim zuigen. U weet zelf nog niet hoe het er exact voorstaat. Met nog 2 maanden te gaan. Wat gebeurt er met dit geld dat overblijft? Heeft u een buffer voor onverwachte kosten?

Fris, transparant en betrokken. Portefeuillehouder wie gaat ons vlees keuren? Over keuren gesproken de Westeinderakkoorden zijn niet gekeurd door de raad. Het leuke vind ik van PACT is dat onze sociale kanten verwanten zijn. De heer Fransen kan dan soms werkelijk de woorden uit mijn mond halen. Met de woorden die hij in juni/juli tijdens een zorgoverleg gebruikte sluit ik af: Hebben wij straks nog wel iets te kiezen of is het al besloten.

Vragen:
1) Ik EIS dan ook van de portefeuillehouder een toezegging dat ouderen ook zonder de digitale weg een aanvraag in kunnen dienen en dat wij in Aalsmeer geen kastjes naar de muur gemeente worden zoals in de Haarlemmermeer. OKE
2) Mantelzorg wordt dus verplicht? Verantwoordelijkheid van …..
4) Wethouder wat gaan we hiermee doen? Worden weleens fouten gemaakt.
5) Weet de portefeuillehouder hoe gevoelig een it-databank is? Wij wensen van de portefeuillehouder een toezegging dat hij borg staat voor de privacy van patiënten. Hij staat niet borg voor de privacy, hij laat het over aan de professionals
10) Heb ik het nu goed begrepen dat we 0,4 miljoen overhouden op de nieuwe taken? De 4 ton is de buffer
12) Heeft u een buffer voor onverwachte kosten? Dat is de 4 ton

14) Wethouder heeft u Zwartboek gelezen? nee
3) wie betaald de oppas van de kleinkinderen? pgb
8) zorghotel. Waar gaat die komen? Voor vakantie van mantelzorgers.
9) Is daar behoefte aan in Aalsmeer?
13) Portefeuillehouder wie gaat ons vlees keuren? Krijg ik een stuk van
CDA: Mantelzorg onderdeel van het zorgenpakket? Dus kiepert het CDA het naar de burger.

6) Begrijp ik dat we in Aalsmeer last hebben van hangouderen?
7) En hoeveel huidig betaald werk is de portefeuillehouder van plan over te dragen naar gratis vrijwilligers, bladzijde 16.
11) Wat gebeurt er met dit geld dat overblijft?

80.000  euro voor aanpassen woningen.

Op 30-10-2014 ging de gemeenteraad van Aalsmeer verder over dit onderwerp

Voorzitter wij hebben nog een paar vragen waarop wij nog geen antwoord op hebben gekregen:

Eerst drie van de vorige keer.
6) Begrijp ik dat we in Aalsmeer last hebben van hangouderen?
7) En hoeveel huidig betaald werk is de portefeuillehouder van plan over te dragen naar gratis vrijwilligers, bladzijde 16.
11) Wat gebeurt er met dit geld dat overblijft?

Ook stelde wij via twitter op 16 oktober deze vraag aan @AdVerburg:
@AdVerburg hoe zit het met de nieuwe administratieve lasten voor #zorginstellingen? Is daar rekening mee gehouden?

Op 18 oktober stelde wij deze vraag aan @AdVerburg:
@AdVerburg is dit niet dezelfde organisatie van #Aalsmeer? En dat ging over het bericht dat #Amstelveen gaat interne organisatie flink versoberen –
http://t.co/nKkNf5oPDm

Wij vullen deze vraag graag aan met hoeveel banen gaat dit Aalsmeer kosten?

En een nieuwe:
Wat gaat de portefeuillehouder doen ter voorkoming dat we straks minder zorg kosten hebben maar meer bijstandskosten doordat het werk verdwenen is.