Voorrangsregeling ingezetenen Aalsmeer

Geplaatst door op apr 7, 2014 |


Vervolg op de schriftelijke vraag voorrangsregeling ingezetenen Aalsmeer.

Het Aalsmeers Collectief heeft bij de Hogeschool van Amsterdam voor september 2014 een aantal onderzoeksvragen ingediend. Vragen over het huisvestigingsbeleid, de verjaring bij oneigenlijk gebruik, de stand van zaken rondom premediation en met name of er een verbetering is vanaf de samenwerking met Amstelveen, de juridische communicatie en wat de gemeente juridisch kan doen tegen de leegstand van winkels in de winkelstraat.

Met de vraag met betrekking tot het huisvestigingsbeleid gaat HAC laten toetsen of er mazen in de nieuwe huisvestigingswet zitten en wilt het beleid van omliggende gemeenten vergelijken met die van Aalsmeer en die samen met de nieuwe wet laten toetsen aan de Europese wet- en regelgeving.

Ook bij andere opleidingen zal HAC diverse onderzoeksvragen indienen. Een van de punten die voor HAC onderzocht gaat worden is de verkeersveiligheid in Aalsmeer. In februari 2015 verwachtten wij de antwoorden.

 

Onze schriftelijke vraag: Voorrangsregeling ingezetenen Aalsmeer.

Verzonden: 3 april 2014

Antwoord B&W inzake voorrangsregeling voor ingezetenen van Aalsmeer

Geachte College en Portefeuillehouder,

 

Tijdens de debatten inzake de verkiezingen jl. heeft HAC onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van een eventuele voorrangsregelingen voor sociale huurwoningen voor de ingezetenen van de gemeente Aalsmeer.

 

Vanuit verschillende hoeken, waaronder alle drie de wethouders, is aangegeven dat er op dit moment een voorrangsregeling zou zijn.

 

Wij hebben kunnen constateren dat er op de in de woonvisie inderdaad gesproken wordt over de wens van een voorrangsregeling. Helaas staat er hierover niets op de website van woningnet (http://www.woningnetregioamsterdam.nl/Uitleg%20en%20informatie/Verdeling%20van%20woningen/Gemeentelijke%20voorrangsregelingen). Ook na een telefoontje naar woningnet, waarvan wij morgen de volledige tape op onze website zetten, en desgewenst naar u toe kunnen sturen, blijkt dat er ook bij woningnet niets bekend is over een dergelijke voorrangsregeling. Dat terwijl woningnet wel de instantie is die de voorselectie doet.

 

Wanneer er ingelogd wordt op woningnet en gekeken wordt naar de toewijzigingen van de afgelopen jaren kunnen wij niet anders concluderen dat er geen sprake kan zijn van een voorrangsregeling.

 

Inzake deze materie wensen wij nu voor eens en altijd duidelijk richting de burger.

01) Is er sprake van een voorrangsregeling? Indien ja hoe ziet deze er dan uit?

02) Hoe worden instanties en burgers geinformeerd over het bestaand van deze regeling?

03) Hoe kan het dat woningnet niet op de hoogte is van een dergelijke regeling?

04) Hoeveel inwoners, ingezetenen in Aalsmeer, staan er op dit moment in de rij?

 

Gerelateerd aan de materie van de voorrangsregeling is de materie over de urgentieregelingen. Wij hebben begrepen dat er in andere gemeenten de lijst voor urgentie over bevolkt wordt door mensen die uit elkaar zijn gegaan. Aan u daarom de volgende vragen.

04) Kunt u ons cijfers doen toekomen inzake de urgentieregelingen?

05) Kunt u daarbij specifieke categoriseren welke redenen er voor urgentie is voor de aangevraagde urgentie?

06) Binnen hoeveel tijd heeft een aanvrager in deze een passende woning?

06) Is het juridisch mogelijk om als gemeente voorwaarden te stellen aan een urgentieaanvraag?

 

Beluister hier de vraag van HAC aan woningnet.

 

Beluister hier het antwoord van woningnet