3.04 Communicatie – Social media


social mediaHAC wil de social media inzetten voor de informatieverstrekking en het contact met de burger. Zo wilt HAC dat er wekelijks een twitterspreekuur komt waar burgers hun vragen via twitter kunnen stellen. Het nut hiervan is dat zaken die meer burgers aan gaan, door meer burgers gelezen worden.

HAC is ook van mening dat bewezen is dat informatieverstrekking via de social media sneller de burger bereikt dan de lokale kranten.

Ook wanneer burgers klachten hebben moet dit sneller op te pakken zijn via social media.

De informatie voorziening via Social media, kan gecombineerd worden met de publicatie van nieuws, zoals dat nu gebeurt op de gemeentelijke site.