3.08 Jongeren – Geef ook de jeugd de ruimte


Een kat en muisspel
Vorige verkiezingen was er volgens de media het een en ander tussen HAC en de lokale jongeren. Echter niets is minder waar. De media nam een citaat en ging daarmee aan de haal met alle gevolgen van dien.

Na een goed gesprek met één van de jongeren bij een burgerparticipatiebijeenkomst en een bruiloft van een gemeenschappelijke vriend tussen de fractievoorzitter, is de verhouding geheel veranderd ten opzichte van wat de media bracht. Het rumoer dat gegeven was bleek alleen voortgekomen te zijn uit een complete miscommunicatie van de gesprekken die de jongeren hebben gehad met de gemeente. Momenteel is er regelmatig en goed contact.

Dit dossier is bij de jongeren een pijnlijk dossier. Wie goed luistert hoort: We zijn door de gemeente keihard genaaid. We kwamen met ideeën. Die werden genegeerd en vervolgens alsnog uitgevoerd. De jongeren waarschuwen voor de nieuwe generaties. Het is nu rustig omdat hun generatie de volwassen leeftijd heeft bereikt, maar dat er voor de komende  generaties, waardoor enig opzicht van ouderen alleen voort komt uit het jongerenwerk. Het probleem lijkt te zijn opgelost, maar dat is het niet.

Na veel moeite is er een plan gekomen. Door de jongeren zelf aangedragen. Wie ging er met de eer vandoor? De wethouder en/of de jongerenorganisatie DOCK? Maar de jongeren die zo hun best hadden gedaan kregen geen eer. Dat doet zeer bij deze jongeren. Wij vinden dat het wijs is om deze oude generatie op regelmatige frequentie gesprekken te voeren over mogelijke nieuwe problemen. Dit om het ook voor de jeugd en de omgeving waar zij overlast veroorzaakten gezellig te houden. Immers zijn we allemaal jong geweest alleen is er voor onze jongeren in de gemeente geen ruimte. Jongeren die net uit de jeugd komen kan het beste gesprekken mee worden gevoerd. Dit om een beter en objectief beeld te krijgen van het probleem en de mogelijke oplossingen.

Wij hadden daarom gezien dat er een jeugdraad komt die mee gaat praten over de mogelijkheden, de moeilijkheden en oplossingen voor de toekomst.