1. – De inleiding


Wacht veranderingen niet af, veroorzaak ze zelf

Vier jaren geleden deed Het Aalsmeers Collectief, hierna HAC, voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen vier jaren zijn bewogen geweest. Het was een zware periode. Wij hadden geen ervaren raadsleden waarop we konden steunen en vanuit de ambtelijke organisatie zijn we op vrijwel elk front tegengewerkt. Desondanks kijkt het bestuur met tevredenheid terug. Er zijn veel onderwerpen die wij in het programma van 2014-2018 hadden gezet voorbij gekomen en velen ook doordat HAC ze heeft aangewakkerd gerealiseerd.

Voor het eerst in jaren is er aandacht geweest voor woningen voor mensen uit de gemeente, is er een scherper beleid met betrekking tot Schiphol en is de communicatie met de burger aan het veranderen. Onderwerpen zoals het communiceren met de burger via premediation, social media, de website en de digitale dienstverlening hebben op de agenda’s gestaan.

Ook al mochten wij u afgelopen jaren maar met één zetel vertegenwoordigen, een zet in de juiste richting hoeft niet met een heel elftal.

Wij zijn van mening dat door structureel in gesprek te treden met de bevolking, wij met een open oog voor de werkelijkheid de belangen uit alle lagen van de bevolking kunnen behartigen. Wij willen dat de overheid weer oren en ogen heeft voor de samenleving, de samenleving weer begrip heeft voor de overheid en dat we gezamenlijk als één collectief de belangen van de burgers van Aalsmeer kunnen behartigen.

Mochten er in het onderstaand programma punten missen waarvan u vindt dat ze meegenomen moeten worden neem dan contact met ons op via ons emailadres hetaalsmeerscollectief@gmail.com of via het telefoonnummer 0297-387594. Aangezien wij niet altijd op kantoor zijn kan bellen enige vertraging opleveren.

ONZE VISIE

Het is tijd dat de raad zich enkel en alleen bezig gaat houden met UW toekomst. UW belangen. Dat zij stopt met het bekvechten naar elkaar. Wat Het Aalsmeers Collectief betreft, we mogen dan maar een kleine partij zijn, maar we staan er voor U. We zullen strijden tot het bittere eind als het gaat om UW belang. UW toekomst.

Stem 21 maart 2018 op Het Aalsmeers Collectief. Wij zullen op de bres staan voor UW toekomst.

Programma gemeenteraadsverkiezingen HAC 2014-2018 in PDF.

HAC verkiezingsprogramma 2018 concept 13-01-2018 in PDF.

Klik hier voor de onderwerpen die HAC de komende periode wilt behandelen.