3.02 Belastingen – Lokale belastingen – Eenverdieners – Niet commerciële evenementen – Hondenbelasting


Lokale belastingen
Hoge lokale lasten scheppen hoge lokale verwachtingen. Ondanks het herhaaldelijk ter discussie brengen zijn is het college kennelijk tevreden. Aalsmeerse Belangen en het CDA schuiven elk jaar weer het noodzakelijke onderhoud vooruit.

De kiem van HAC lag bij de slechte staat van de stoepen. HAC is dan ook blij om te zien dat in ieder geval dat punt wel enige progressie heeft. Applaus voor het college. Gezien het gebrek aan voorzieningen binnen onze gemeente is HAC van mening dat de lokale lasten dienen te dalen, zeker gezien het niveau Aalsmeer momenteel hanteert.

Eenverdieners
HAC is voorstander van een korting op de lokale belastingen voor gezinnen met één kostwinner.

Niet commerciële evenementen
HAC is voorstander van het vrijstellen van leges op de vergunning voor evenementen met een niet commercieel karakter.

Hondenbelasting
Of echte hondenuitlaatplaatsen, of betere voorzieningen, of de hondenbelasting afschaffen