2.1 Basisprincipes voor HAC – Het gesprek aangaan, duidelijk en eerlijk zijn


Uw mening doet er toe. Niet die van de mensen uit Den Haag. Het is conform het gedachtengoed van HAC onredelijk om voorafgaand aan de vergaderingen al in een tunnelvisie te zijn beland omdat mensen uit Den Haag een bepaalde denkwijze hebben.

Voor dat wij tot een mening komen gaan wij het gesprek met u aan. Vervolgens gaan wij het gesprek aan met specialisten, vragen hier en daar na hoe het elders gaat en horen vervolgens aan wat de andere partijen vinden. Soms kan het zin hebben om bepaalde andere partijen even voor te laten gaan. Je hoeft het niet altijd mee eens te zijn, maar te luisteren en vervolgens een eigen smaak toe te voegen aan het gesprek kan nuttiger zijn dan hardnekkig een verkeerde koers opvaren.

Het allerbelangrijkste voor HAC is de lokale politiek, als volksvertegenwoordigers, samen te brengen met de lokale bevolking. HAC is niet gebonden aan het uitvoeren van landelijke politiek, op lokaal niveau. Wij kunnen daarmee open staan voor alle geluiden uit de maatschappij.

Door een luisterend oor te zijn voor de bevolking en zo goed en vroeg mogelijk bij beslissingen te betrekken, laten wij de inwoners participeren in de lokale politiek.

Daarom heeft HAC een denktank opgericht met mensen die binding hebben met alle lagen van de bevolking. HAC ziet dat als de oplossing om oren in de samenleving te hebben.