3.17 Sociaal Domein


Daklozen
Soms is het op doen van bepaalde ervaringen niet prettig maar doet wel je ogen openen naar problematiek in onze samenleving wat eigenlijk niet zou mogen in een samenleving als de onze. HAC is van mening dat Aalsmeer wegloopt van haar maatschappelijke verplichting iets te doen voor onze daklozen. Zij verwijzen de daklozen naar Amsterdam. Maar de cijfers over de verdwenen Aalsmeerder zijn niet mis. De afgelopen periode zijn er maar liefst 449 Aalsmeerders verdwenen, waarvan 46 kinderen. Ja het kan zijn dat ze zich niet elders hebben ingeschreven. Het college en de andere fracties vonden het geen onderzoek waard.

Dakloos worden gebeurd eerder dan u denkt, denk bijvoorbeeld aan een scheiding of het verliezen van een baan waardoor u uw huis kwijt raakt. De gemeente heeft wel iets geregeld voor de asielzoekers en de arbeidsmigranten. Maar actief iets regelen voor mensen uit de eigen gemeente die diep in de penarie raken is kennelijk niet sociaal genoeg. Want dakloos zijn heeft veel meer nadelige effecten dan alleen geen dak boven je hoofd.

Daarom zegt HAC: zorg voor een postbus mogelijkheid voor daklozen in Aalsmeer, regel een daklozenopvang in Aalsmeer en zorg ervoor dat bij de Polenhotels in greenpark ook een soort gelijke voorziening gebouw wordt voor mensen die tijdelijk een woning nodig hebben.

Uitkeringsgerechtigden
De participatiewet is een waardeloze wet. We mogen uitkeringsgerechtigden niet in zetten op plekken waardoor er mogelijk banen verloren gaan. Wij zijn nog steeds grote voorstander van de oude Melkertbanen. Je houd daarmee de mensen bezig. Ze gaan niet thuis zitten niksen en lopen daardoor niet de kans sociaal geïsoleerd te worden of raken niet depressief omdat de toekomst somber blijkt. Daarom geeft HAC liever iets meer geld uit dat deze mensen bezig blijven, wat ook beter is voor hun gezondheid, dan dat ze thuis op de bank zitten en geld kosten.

Daarom zegt HAC: Wij zijn voor gesubsidieerde banen voor mensen met een uitkering.

Bijstand en vrijwilligerswerk
Aangezien het huidige college geen mogelijkheden zag om de uitkeringsgerechtigden aan een ‘Melkertbaan’ te helpen stellen wij dat het dan maar een plicht moet zijn om vrijwilligerswerk te verrichten.