3.16 Schiphol


Volgens Schiphol vloog dit vliegtuig niet hier. Niet dwars over een woonwijk.

Dit is een zeer pijnlijk dossier. Wie herinnert zich de tweet van Marijn Schoo niet. Vrouw die ziek in bed lag. Structurele druk door overkomende vliegtuigen en vervolgens de herrie van de naburige feestweek. Het geeft aan hoog de lasten liggen voor de mensen in Aalsmeer als het gaat om overlast van Schiphol. Langzamerhand plukken we nauwelijks vruchten ten opzichte van de lasten. Sterker nog Schiphol vind Aalsmeer zo belangrijk dat het de directe bus naar Aalsmeer heeft stopgezet.

Na pittige discussies kwam het college in 2017 eindelijk met een position paper. Een stuk waarin zij op schreef hoe te denken over hun positie ten opzichte van Schiphol. Een stap in de goede richting maar een waakhond zonder tanden. Geen lef, geen bereidheid tot extra stappen nee een smeekbriefje. Een smeekbriefje dat is het.

In Groningen staan de raadsleden, de statenleden van de provincie en de commissaris van de koning op de bres voor hun medebewoners. Opkomen voor de belangen van je burgers. Aalsmeer komt met een smeekbriefje.

Wat HAC betreft is de maat meer dan vol.  Het gesjoemel met cijfers en vriendjespolitiek. U kunt zeggen wat u wilt over wethouder Gertjan van der Hoeven (AB) maar die las meneer Albers (Alderstafel) duidelijk de les. Want dan kan hij wel. Een gedegen wethouder die inhoudelijk sterk is en zeker niet over zich heen laat lopen. En dan het emotionele pleidooi van wethouder Ad Verburg (CDA) tegenover de directeur van Schiphol. Als dit zo door gaat, maakt u van Aalsmeer een beheersgemeente. We zitten door uw beleid op slot. Ik geloofde mijn oren niet, zo prachtig. Dat is ruim drie jaar geleden. Wat heeft het college nou gedaan tegen Schiphol? Wat heeft zij gedaan? Een smeekbriefje.

HAC startte met onderzoeken. Juridische onderzoeken door studenten naar de mogelijkheid om Schiphol aan te klagen wegens een onrechtmatige overheidsdaad. Schiphol aan te klagen wegens medische componenten. We kwamen erg ver en zagen mogelijkheden. Maar het college was niet geïnteresseerd in de onderzoeksresultaten.

Burgers namen wel initiatief. De stichting Behoud Woongenot Aalsmeerderbaan daagde Schiphol voor de rechter. Kwam er hulp vanuit het college? Nee zei Robbert-Jan van Duijn (CDA), het is niet onze taak een ander overheidsorgaan aan te klagen. Pardon?

Kortom een emotionele wethouder, een inhoudelijk sterke wethouder en een ambitieuze wethouder die zagen dat de nood hoog was, maar grepen niet in. In ieder geval niet voldoende.

Daarom zegt HAC:

  • Het college moet bereid zijn over te gaan tot een gerechtelijke procedure aangezien hier al lang genoeg gepraat wordt en Schiphol een loopje neemt met de belangen van de burger van Aalsmeer en Kudelstaart.
  • Er moet duidelijkheid komen over de cijfers, er moet betere metingen komen, er moeten meer en eigen meetpunten komen zodat er goed in kaart kan worden gebracht hoe vaak de vliegtuigen van hun route afwijken, hoeveel het geluid daadwerkelijk is bij de bewoners en hoeveel exacte vluchten er zijn geweest.
  • Er moet duidelijkheid komen door metingen over de hoeveelheid ultrafijnstof van vliegtuigen in de gemeente Aalsmeer en de gevolgen van het ultrafijnstof van vliegtuigen voor de gezondheid van de inwoners van de gemeente Aalsmeer.
  • Verplichte isolatie betaald door Schiphol of uitkoopmogelijk voor bewoners door Schiphol, waarna deze huizen vervolgens gesloopt dienen te worden.
  • De mogelijkheid om als huurder op kosten van Schiphol elders gehuisvest te worden. De verhuurder moet dan de mogelijkheid krijgen om het huis onbewoonbaar te laten verklaren en vervolgens uitgekocht te worden door Schiphol.
  • Onderzoek naar onrechtmatige overheidsdaad van HAC overnemen of het college moet zelf een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden van juridische stappen tegen Schiphol.
  • Onderzoeken wat de medische gevolgen van Schiphol zijn voor de bewoners van Aalsmeer en Kudelstaart.
  • Steun vanuit de gemeente, financieel en/of juridisch, voor de Stichting Behoud Woongenoot Aalsmeerderbaan.
  • Plannen richting de Stichting Leefomgeving Schiphol die daadwerkelijk iets toevoegen aan een verbeterde leefomgeving voor de mensen die overlast van Schiphol ondervinden.
  • Een financiële boete die ten goede komt van de burgers van Aalsmeer, eventueel via de kas van de gemeente, voor elke keer dat Schiphol zich niet houdt aan de tijden, het geluid en de plaats van het vliegen.