3.15 Positie raadsleden


HAC heeft de afgelopen periode gemerkt dat de door het college verstrekte informatie regelmatig behoorlijk technisch van aard is. De middelen die de fracties krijgen voor ondersteuning geven onvoldoende mogelijkheid om als raadslid op alle fronten terdege controle op het bestuur uit te oefenen. Wij pleitten dan ook voor meer ondersteuning voor de controle door de raad op het college.