3.13 Openbaar vervoer


De waterbus in Rotterdam

Buurtbus
Ze willen graag toeristen van Amsterdam naar Aalsmeer. Maar hoe gaat die toerist hier komen? Die gaat echt niet met de huidige vervoersvoorziening voor Aalsmeer komen.

Bij de vorige verkiezingen kwam HAC al met het voorstel om met een buurtbus te komen. Wij zijn zelfs gaan kijken wat zo’n bus zou moeten kosten. Hoe het zat met budgetten. Wat blijkt vanuit de regio is er gewoon budget voor dergelijke bussen. De gemeente moet het personeel regelen, de regio regelt de bus. Ondanks ons voorstel aan de gemeenteraad. Hadden ze daar geen oren naar. Ja je zou is zorgen dat er beter openbaar vervoer komt.

 

De VVD heeft is bij Amstelveen gekeken. Daar hebben ze een bus die toeristen direct op en neer naar Amsterdam brengt. Maar ons idee dat al in 2013 geopperd is, daar hebben ze geen oren naar.

Want met deze buurtbus haal je niet alleen de toeristen naar Aalsmeer maar je verbind ook Aalsmeer met een directe lijn met Amsterdam of met Schiphol.

Directe openbaar vervoersverbindingen

HAC heeft meerdere opties voor verbetering voorgedragen, echter is daar niet naar geluisterd. HAC is van mening dat deze drie veranderingen gegarandeerd succes op zal leveren voor de bereikbaarheid van onze gemeente en dorpskernen en met name Kudelstaart.

  1. Directe verbinding van Kudelstaart via Aalsmeer en de OV tunnel van Schiphol naar Schiphol.
  2. Kudelstaart niet het begin en het eindpunt te laten zijn van de buslijnen maar Leimuiden/Leimuiderbrug. Daarmee slaan ze twee vliegen in één klap. Want dan kan je ook vanuit Kudelstaart de mogelijkheid hebben gebruik te maken van een ander openbaar vervoersregio en andersom.
  3. Verbreding van de N231 voor een betere doorstroming, wat weer ten goede komt van het openbaar vervoer.

Daarom zegt HAC niet lullen over beter openbaar vervoer maar ga het regelen.