3.10 Lokaal bestuur – Subsidies


Wij hadden er bij de vorige verkiezingen al een punt van gemaakt. Het subsidiebeleid moet onder een vergrootglas. Door de rekenkamer is geconstateerd dat er in Aalsmeer inderdaad het een ander misging met de subsidies. Subsidies die zonder enige verantwoording werden uitgekeerd. Wij stellen nu wederom dat het subsidiebeleid herzien moet worden en beter gekeken moet worden naar ratio, de leden, het nut van de subsidie en de correctheid.