3.10 Lokaal bestuur – Onderzoeken laten doen door jongeren


havo vwoAanvullend op het onderwerp stages binnen de ambtelijke organisatie is HAC van mening dat het goed zou zijn als de gemeente onderzoeken laat verrichten door studenten. Dat levert zowel voordelen voor de student als de organisatie op.

HAC heeft dit zelf ook gedaan en is zeer tevreden geweest over de onderzoeksresultaten.