3.10 Lokaal bestuur – AALSMEER = AALSMEER en geen Amstelveen


Aalsmeer moet weer zeggenschap krijgen over onderwerpen die nu regionaal geregeld zijn

De afgelopen vier jaren is het HAC opgevallen dat veel belangrijke zaken door de gemeente uitbesteed zijn aan andere, niet democratisch verkozen, overlegorganen. Onderwerpen zoals Schiphol en het openbaar vervoer worden nu besproken door partijen waar onze gemeente bijna niets in te brengen heeft. De gevolgen daarvan zijn zichtbaar. Wij willen meer inspraak krijgen in die onderwerpen. Niet alleen inspraak. Wij zijn van mening dat door deze handelswijze onze belangen onvoldoende behartigd worden.

Balies in Aalsmeer

De gemeentelijke organisatie probeert er op aan te sturen dat u voor uw ambtelijke zaken naar Amstelveen toe gaat. Echter zij houd op geen enkele wijze rekening met de mensen die slecht ter been zijn of om andere redenen geen eigen vervoer hebben. Het gemeentehuis in Amstelveen is immers zonder eigen vervoer vanuit onze eigen gemeente een drama te bereiken.

Daarom zegt HAC: De balies voor uw ambtelijke zaken blijven in Aalsmeer.