3.18 Woonprogramma


In nood moet je soms lastige keuzes maken. Keuzes die niet iedereen leuk of mooi vind, maar die wel effect hebben op de nood. In onze gemeente hebben we een extreme woningnood. Ruim 500 mensen staan in de rij voor een betaalde woning. Dat terwijl onder toeziendoog van het college de afgelopen periode ruim 500 sociale huurwoningen door de coörporatie zijn verkocht. Pas toen HAC aan de bel trok met het verzoek om een verbod kwamen de andere fracties in actie. Nu mag er pas verkocht worden als er een andere voor in de plaats is gekomen, door nieuwbouw.

Om de woningmarkt te verbeteren komt HAC met de volgende suggesties:

 • Bouwen in eigen beheer
  Geef kopers de mogelijkheid om in eigen beheer te bouwen
 • Bouw als gemeente in eigen beheer
  Bouw als gemeente in eigen beheer, richt een gemeentelijke coörporatie op en zorg daarmee dat er betaalbare woningen bijkomen.
 • Hoogbouw is per definitie niet lelijk
  Hoe hoger deste meer woningen. Soms moet je een lastige keuze maken. Wij kiezen in deze schrijnende noodsituatie voor hoogbouw. Wij verstaan 3 woonlagen niet als hoogbouw
 • Minimale hoeveelheid sociale huurwoningen
  Als gemeente moeten we gaan zorgen dat er een minimale hoeveelheid sociale huurwoningen komen.
 • Multi inzetbare woningen
  Bouw de nieuwe woningen zodanig dat ze zowel voor ouderen als jongeren (starters) ingezet kunnen worden. Wij noemen dit de FLEXwoningen.
 • Polen een dak, de Aalsmeerse jeugd een dak
  Het was een motie van ons. College niet alleen voor de arbeidsmiganten de mazen op zoeken, ook voor de eigen jeugd.
 • De starterslening moet blijven
  Door royaal om te gaan met het verstrekken van startersleningen zorg je dat de eigen jeugd in de buurt blijft wonen. Dit is een must aangezien Den Haag graag ziet de jeugd weer voor de ouderen gaat zorgen. Echter dan moet je wel zorgen dat die starters ergens in de buurt van die ouderen kunnen wonen.
 • Studentenwoningen
  Er moeten studentenwoningen komen. Een student heeft meestal dezelfde ruimte nodig als een hoog bejaarde. Aangezien het goed zou zijn om een beetje mix in de wijken te hebben kunnen de jongerenwoningen ook geschikt zijn voor ouderen.
 • Tussensegment woningen
  Wij merken dat er momenteel voor starters tussen wal en schip raken. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning, maar krijgen nog geen hypotheek of kunnen de dure vrij sector woningen niet betalen. Daarvoor moeten er huizen in het middensegment komen.

 

Voorrangsregeling
De voorrangsregeling is pas na veel zeuren door HAC in 2017 gekomen. Wat ons betreft moet het college deze aanvechten gezien de bijzondere positie van Aalsmeer en de hoge nood. Dus een stop van import van buiten Aalsmeer, tenzij de Aalsmeerder geen interesse heeft getoond in de woning.

Verhuissubsidie voor ouderen

Wij zijn van mening dat om een groot probleem in Aalsmeer op te pakken, ouderen (alleenstaand of nog samen) in een sociale eengezinswoning, je het voor hen aantrekkelijk moet maken om te verhuizen. Ten eerste moet je zorgen voor woningen die qua woonlasten gelijk blijven en vervolgens moet je ze stimuleren, door bijvoorbeeld een verhuissubsidie, om te verhuizen. Daarmee breng je volgens HAC beweging op de woningmarkt.

 

Onttegelbeleid

Dit kopje is verdwaald kopje. Het hoort zowel bij groen als hier. Door de vele tegels in de tuinen heeft het hemelwater moeite zijn weg te vinden. In andere gemeentes krijg je een symbolisch bedrag als je de tegels komt inleveren zodat er weer ruimte is voor groen in de tuin. Dit komt het afvoer van dat hemelwater ten goede. Samen met AB heeft HAC al eens een watertonmotie ingediend. Om iets te regelen om mensen te stimuleren een waterton te nemen. Deze werd helaas niet door de rest van de raad aangenomen. Zij geven liever het geld uit aan onuitvoerbare onderzoeken voor nieuwe riolen.

 

Waarom moeilijk doen als het simpel op te lossen is.