Uitvoeringsprogramma Werken Buitenruimte Aalsmeer

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 4 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 03-07-2014: Uitvoeringsprogramma Werken Buitenruimte Aalsmeer

Uit het onderzoek grondwateroverlast Roerdomplaan Aalsmeer van Wareco, waarvan ik gezorgd heb dat u een ieder een exemplaar heeft ontvangen, hebben wij begrepen dat door de slecht doorlatende bodemopbouw de drainerende werking van het DIT-riool in de Hornmeer niet voldoende is om de gewenste grondwaterstand bij bebouwing te realiseren.

1) Zijn er in dit programma de aanbevelingen van dit rapport van 15 april 2014 meegenomen?
2) Het is namelijk voor ons niet helder welke riolering aangepakt gaat worden.
3) Daarnaast vragen wij ons af of er budgetaire redenen zijn geweest omde oude drainageleidingen onder de woningen niet zijn aangekoppeld op het DIT-riool?
4) En hoe gaan we een dergelijke situatie in de toekomst voorkomen.

Naast de goede aanbevelingen voor meer onderzoek vinden wij het een wij van WC-eend aanbeveling.