SUNA

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 2 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 12-06-2014: SUNA
Wij willen beginnen te zeggen dat wij blij zijn met dergelijke instanties in de gemeente Aalsmeer. Wij vragen ons of dit niet een taak is van de gemeente Aalsmeer. Wij merken op aan de hand van het RTG dat de gemeente of de instanties te traag zijn bij acute problemen. Is dit te verbeteren?

Wel hebben een aantal kanttekeningen. Hoe kan het dat iemand die via instanties bij SUNA komt toch in eens in een acute situatie terecht komen? Daarnaast missen wij toetsingskaders, duidelijkheid in criteria waaraan iemand aan moet voldoen om in aanmerking te komen. Daarnaast hebben wij moeite met termen als basisbehoefte. Zo vinden wij het niet meer dan normaal dat als iemand zijn hand op houdt, of het nu bij de voedselbank, de bijstand of bij SUNA aanklopt hebben wij er moeite mee als iemand wel een smartphone heeft met een duur abonnement, een grote tv en u gelooft het vast niet maar in Rotterdam is er een tijdje een gegadigde geweest die nog zijn wel in een BMW 7 serie kon rijden, maar geen eten voor het gezin had. Het gaat soms ook om keuzes maken, wel of geen sigaret, wel of geen biertje, wel of geen smartphone. Wij gaan er vanuit dat wij als kleine gemeente dichterop het probleem zitten en daardoor dit soort situaties voorkomen.

Wij vinden daarom dat er bij de criteria meegenomen moet worden wat de oorzaak is van de situatie. Wij vinden ook dat het alleen besteed mag worden aan zaken met alleen kinderen. Wij vinden ook dat een criteria om te krijgen in houdt dat als er sprake is van een hulpsituatie de persoon ook die hulp zoekt. Wij hechten waarde aan goede kleding of schoolboeken of eten voor deze kinderen. Ook willen wij weten hoe het verder afloopt met zo’n kind. Of het geholpen heeft, of dat het rekken van de pijn was.

Vraag 1: Is mij niet opgevallen, maar wel dat er geen kaders zijn gesteld.
Vraag 2: Schuld doet er niet toe, mensen kunnen ook in de bijstand zitten zonder schuld. Richting de heer Stoker het gaat om er ons om de verantwoordelijkheden van de ouders. Het gaat waar leg je je prioriteiten. Het kan ook geen om rokers of drankgebruikers.

Wij waren uiteindelijk VOOR.