Schriftelijke vragen inzake Aalsmeerse evenementen II

Geplaatst door op apr 18, 2014 |


Schriftelijke vragen inzake Aalsmeerse evenementen II
Verzonden: 18 april 2014

Het antwoord van B&W inzake Aalsmeerse evenementen

Geacht College en Portefeuillehouder,

Naar aanleiding van onderzoek door ons naar de verschillen in leges, eisen, willen wij gaarne onze schriftelijke vraag d.d. 11 april inzake de Aalsmeerse evenementen willen aanscherpen.

01) Wij hebben geconcludeerd dat de leges niet verviervoudigd zijn.
02) De website van de gemeente Aalsmeer is wederom onder de maat en niet up to date. Kan in dit geval zijn dat het Amstelveense beleid is toegepast. Daar zou een verschil kunnen zitten.
03) De voorbeelden die de burgemeester afgelopen RTG noemden zijn niet te vergelijken met Aalsmeer. Is er een juridische mogelijkheid om een versoepeling te realiseren voor Aalsmeerse evenementen zoals Plaspop en de Pramenrace.
04) In de legesverordening van 2012, 2013 en 2014 van Aalsmeer en Amstelveen hebben wij niets kunnen waarnemen over hogere leges inzake GHOR. In die van de Haarlemmermeer wel. Zijn er voor Aalsmeerse evenementen andere leges geheven dan in deze verordening in verband met de GHOR?
05) Wij hebben inzake het gebruik van het gemeentehuis Aalsmeer, door Sinterklaas, twee bedragen gehoord die voor ons beiden disproportioneel zijn. Een bedrag van €600,- en een bedrag van €3500,-. Dit zou gevraagd worden inzake de kosten van schoonmaak, de bode en het gereedmaken van de burgerzaal. Wij betreuren dit ten zeerste. Het is een BURGERzaal. Voor uw informatie Sinterklaas bestaat niet, dergelijke bedragen die beide te hoog zijn, worden uiteindelijk weer opgehoest door de gemeente. Wij ontvangen van dan ook de berekening inzake de kosten voor de gemeente Aalsmeer. Ook willen wij weten of het klopt dat voorheen voor het gebruik van de burgerzaal niets werd gerekend. Waren er toen geen kosten voor de gemeente Aalsmeer?
06) Dient het besluit inzake het vragen van huur niet door de raad te worden genomen? Heeft de raad (en wanneer) een besluit in deze genomen. Wij vernemen gaarne de partijen die voor hebben gestemd.

De vraag van 11 april jl. http://hetaalsmeerscollectief.nl/?p=184