Schriftelijke vraag: Beantwoordingstermijn gemeente Aalsmeer voor vragen van inwoners

Geplaatst door op apr 7, 2014 |


Het antwoord inzake onze schriftelijke vraag: Beantwoordingstermijn vragen inwoners

Verzonden: 8 mei 2014

Het antwoord:

Beste Bram
De door jou op 7 april gestelde vraag, inclusief de inleiding 
De afgelopen weken hebben wij van inwoners diverse opmerkingen gekregen met betrekking tot de snelheid van het beantwoorden van vragen van inwoners.
 
Over specifieke zaken zullen wij specifiekere vragen stellen.
 
Toch de vraag: Wat is de gebruikelijke termijn waar binnen inwoners een antwoord kunnen verwachten van de gemeente Aalsmeer?
hebben wij uitgezet bij de afdeling Juridische Zaken.
Zij hebben ons het volgende antwoord gegeven:
De vraag is niet eenduidig te beantwoorden.

Gaat het om aanvragen, bezwaarschriften, klachten, andere brieven? 

Ik heb niet genoeg info vandaar dat ik een handreiking van de Nationale ombudsman toezend die hier verder op ingaat.
Het college heeft voor zover bekend nooit een besluit genomen maar wij (ambtelijk Aalsmeer) stelden in de regel toch binnen 4 weken een reactie te geven en als dit niet lukte het bijtijds kenbaar te maken aan de burger.
Ik hoop dat jouw vraag hiermee afdoende beantwoord is.

met vriendelijke groet,

De griffier

Bijlage: Handreiking termijn behandeling brieven etc. apr 2014

Onze schriftelijke vraag: Beantwoordingstermijn vragen inwoners

Verzonden: 7 april 2014

 

Geachte College en Portefeuillehouder,

 

De afgelopen weken hebben wij van inwoners diverse opmerkingen gekregen met betrekking tot de snelheid van het beantwoorden van vragen van inwoners.

 

Over specifieke zaken zullen wij specifiekere vragen stellen.

 

Toch de vraag: Wat is de gebruikelijke termijn waar binnen inwoners een antwoord kunnen verwachten van de gemeente Aalsmeer?