Schriftelijke vraag inzake de blauwe parkeerzone Praamplein

Geplaatst door op apr 7, 2014 |


Schriftelijke vraag inzake de blauwe parkeerzone Praamplein.

Conclusie
Direct belanghebbenden hoeven niet persoonlijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke drastische wijziging in hun leefomgeving, omdat er sprake is van een verkeersbesluit. Het Aalsmeers Collectief vindt dat het normaal is dat je bewoners op de hoogte brengt van een dergelijke drastische wijziging als een blauwe zone.

Het mooie van deze oplossing, de blauwe zone, is dat het plein leeg is en de straten er achter vol. Dus verschuiving van een probleem. Het Aalsmeers Collectief vindt het nier meer dan normaal dat je ff een briefje stuurt. Daarom komt HAC ook binnenkort met een motie over de wijze waarop de gemeente Aalsmeer dient te communiceren, dus ook in dit soort gevallen. De conceptmotie heet ff een briefje.

Tweede brief

Het tweede antwoord: 56-Beantwoording-vraag-vragenkwartier-HAC-inzake-Parkeerzone-Praamplein

Verzonden 5 juni 2014
Geacht College en portefeuillehouder,
Uit de antwoorden op onze schriftelijke vragen inzake het praamplein (memo nummer 43) maken wij op dat omwonende niet in zin van artikel 3:13 lid 1 Awb juncto artikel 3:41 Awb persoonlijk met een brief zijn benaderd. Kunt u hier uitleg over geven?
Met vriendelijke groet,
Bram Heijstek

Eerste brief

Het eerste antwoord: 43-Beantwoording-schriftelijke-vragen-HAC-fractie-inzake-parkeervergunningen

Verzonden: 7 april 2014

 

Geacht College en Portefeuillehouder,

 

Van een inwoner kreeg ik onderstaande vragen:

01) Is er een mogelijkheid voor omwonende van het Praamplein om een parkeervergunning aan te vragen voor het parkeren voor een motorvoertuig?

02) Wat zijn de kosten hiervan?

03) Krijgen omwonende deze vergunning of moeten zij die zelf aanvragen en betalen?

04) Wat zijn de verdere plannen inzake de uitbreiding van de blauwe parkeerzone?

05) Wanneer zijn de omwonende/belanghebbende ingelicht over de blauwe parkeerzone? En zo ja op welke wijze?