Schriftelijke vraag inzake Aalsmeerse evenementen

Geplaatst door op apr 11, 2014 |


Schriftelijke vraag inzake Aalsmeerse evenementen.

Tweede brief

Bijlage 1 Interne-afspraken-burgerzaal-Aalsmeer-16-12-2013

Op de tweede bladzijde staat dat Sinterklaas niets hoeft te betalen.

Bijlage 2: Verslag-evenementenbijeenkomst-A’meer_21mei2014

Verzonden: 27 mei 2014

Geacht College en Portefeuillehouder,
1) Gaarne ontvang ik van u het collegebesluit inzake het gebruik van de burgerzaal door Sinterklaas.
2) Tevens wens ik duidelijkheid in het beleid inzake het gebruik van de burgerzaal.
3) Tot slot wens ik een verslag van de bijeenkomst 21 mei inzake Aalsmeerse evenementen
Met vriendelijke groet,
Bram Heijstek

Eerste brief

Eerste antwoord: 25-Beantwoording-vragen-CDA–en-HAC-fractie-inzake-Evenementen-in-Aalsmeer (1)

Verzonden: 11 april 2014

 

Geacht College en Portefeuillehouder,

 

Naar aanleiding van het artikel ‘Aalsmeerse evenementen op de tocht door Amstelveense regelgeving? in de Nieuwe Meerbode d.d. 10 april jl. op bladzijde 18 dienen wij de volgende vragen in:

 

01) Is het correct dat in de afgelopen twee jaar de leges voor de vergunningen verviervoudigd zijn?

02) Is het correct dat Aalsmeerse evenementen juridisch gezien onder het beleid van Amstelveen zijn komen te vallen, we zijn immers toch alleen ambtelijk gefuseerd?

03) In hoeverre is er sprake van landelijke richtlijnen, regels, waaraan Aalsmeer nu zou moeten voldoen?

04) Is het correct dat de huurprijs van gemeentelijke ruimte onlangs fors is gestegen?

05) Waarom zijn wij niet over deze problematiek op de hoogte gebracht en moeten wij dit vernemen via de krant?

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Bram Heijstek