Regeling behandeling klaagschriften Aalsmeer 2014

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 11 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 09-10-2014 Regeling behandeling klaagschriften Aalsmeer 2014
Voorzitter de objectiviteit van de klachtencommissie is voor ons van essentieel belang. Om een duidelijk en betrouwbaar signaal naar de burger af te geven is het van essentieel belang dat de burger weet dat de klachtencommissie objectief naar haar luistert en de belangen van die burger afweegt. De raad dient het college te controleren. Het Aalsmeers Collectief maakt van deze controle bevoegdheid gebruik. Dit om te waarborgen dat er binnen de Aalsmeerse klachtencommissie elke vorm van belangenverstrengeling voorkomen wordt komen wij met een amendement: Amendement Regeling behandeling klaagschriften Aalsmeer 2014