Belastingverordeningen (reclamebelasting)

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 10 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 18-12-2014 Belastingverordeningen (reclamebelasting)

Voorzitter,

Wij hebben vandaag een buurtonderzoek gehouden in het centrum van Aalsmeer. 65 winkeliers heb ik gesproken. Onderwerp van gesprek was de reclamebelasting. Ruim 43,07% was tegen, 30% was voor halvering en 24% was overtuigend voor. Kortom ruim 73% was het niet eens met de huidige gang van zaken.

Waar waren ze het niet over eens? De wijze van berekening van de reclamebelasting. Het gaat niet eerlijk, het zou een willekeurig bedrag zijn en het bedrag zou voor de allerkleinsten, waarvan we er in Aalsmeer veel hebben, te hoog zijn.

Op een borrel sprak ik gisteren de voorzitter van Koopcentrum Hillegom, de fractievoorzitter van de D66 Hillegom en een raadslid van de D66 uit de gemeente Teylingen. In Hillegom berekenen ze de bijdrage op grond van de ozb. In Teylingen is de m2 de maat waar mee gerekend wordt. Feit is dat in Hillegom hetzelfde bedrag wordt opgehaald met 230 ondernemers waar het in Aalsmeer met 100 ondernemers wordt gedaan.

Gezien de hoge spanning op dit onderwerp, de matige evaluatie die HAC in juni had gevraagd maar pas deze week mocht ontvangen (kennelijk vergeten) is HAC van mening dat verhoging van de reclamebelasting niet op zijn plaats is. De kleine winkeliers in Aalsmeer maakt ons centrum bijzonder. Sommige ondernemers zitten al op een zinkend schip en dit is de laatste zware golf.

HAC komt daarom met een motie. De motie inzake het differentiëren van de reclamebelasting.

Draagt het college op:
contact op te nemen met de genoemde gemeenten en te onderzoeken of het voor Aalsmeer mogelijk is om differentiatie in de reclamebelasting op basis van m2 of de onroerend zaak belasting;
uiterlijk het tweede kwartaal van 2015 aan de raad haar bevindingen kenbaar te maken en met een concreet voorstel te komen.

En gaat over tot de orde van de dag.