Praamplein

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 4 van de oordeelsvormende raad d.d. 15-05-2014 Praamplein
1) Wij willen weten hoe de portefeuillehouder aan het bedrag komt. Heeft hij offertes opgevraagd. Wij vinden de 33.000 aan de hoge kant. Op zowel tenderned als de aanbestedingsladder staat niets over een eventuele aanbesteding inzake dit dossier. Daarnaast betreuren wij het dat er geen ondernemers uit Aalsmeer op de hoogte zijn van een eventuele aanbesteding. Inzake dat beleid zullen wij binnenkort met een motie komen.

Antwoord: Ramingen

2) Wij hebben technische informatie ingewonnen en vragen ons of het wijs is om met zware voertuigen over de bestrating van het Praamplein heen te gaan. Wij vragen ons af of het Praamplein dergelijke gewichten kan houden. Daar zouden bij de gemeente cijfers over zijn, dus ontvangen wij die dan graag. Wij hebben begrepen dat het zwaarste voertuig tegen de 10.000 kg weegt. Hoe lang is de levensduur van het Praamplein zelf, wij peilen een ongerustheid over de eventuele negatieve effecten voor de draagconstructie van het Praamplein.

Antwoord: Zit goed volgens Ad Verburg

3) In het stuk hebben we het over duurzame materialen, gaarne specificatie inzake
deze materialen. Hoe lang gaan de materialen in deze mee?

Wat voor eisen? Wat is lang?

Antwoord: GEEN

4) Het is nu niet ter sprake, maar in feite krijg je hierdoor automatisch de discussie, moet de feesttent dan niet verplaatst worden.

Antwoord: GEEN

5) Is de verplaatsing niet alleen bedoeld voor de huisartsenpost de Drie Kolommen? Wij hebben begrepen dat er in deze namelijk beloftes zijn gedaan richting de Drie Kolommen. Loopt de raad dan nu weer achter de feiten aan? Waarom moeten we nu iets besluiten als dekking van beloftes? Hoe zit het als er uiteindelijk een lidl komt, hebben we dan helemaal geen parkeerplaatsen in Aalsmeer.

Nee. CHECK

6) In de stukken staat dat de belanghebbende schriftelijk zijn geïnformeerd, is dit een persoonlijke brief of een klein regeltje in de nieuwe meerbode? Zijn er al reacties terug gekomen en wat waren die? Brief, mailing alle bewoners, winkeliers.

7) Hoeveel heeft het onderzoek van HBD gekost? Wij hebben ook begrepen dat er drie jaar geleden ook een onderzoek is geweest? Hoeveel heeft die gekost? Wij hebben namelijk tijdens de verkiezingen al gepeild wat er met de markt moest gebeuren en hebben op 15-04-2014 een onderzoek gedaan onder de marktlieden. Er was maar één tegen en drie hadden geen mening. Uren technisch zijn we daar twaalf uur mee bezig geweest.

Antwoord: Door de branche betaald.