Overheidsaansprakelijkheid bij onveilige wegen deel 2

Geplaatst door op sep 30, 2015 |


Praat mee met de studenten @HvA. Blog 2 van de groep #overheidsaansprakelijkheid bij onveilige wegen.

21 september 2015

Afgelopen week zijn we fanatiek bezig geweest met een concept-onderzoeksplan met betrekking tot in hoeverre de overheid aansprakelijk is voor het niet oplossen van infrastructurele belemmeringen.

Voordat we een definitief onderzoeksplan kunnen opstellen moesten we een kort vooronderzoek doen naar de wet- en regelgeving omtrent een bestemmingsplan. Aan de hand hiervan kunnen we ons onderzoeksplan namelijk beter afbakenen. Tevens is het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer en Structuurvisieuiterweg geraadpleegd en bestudeerd. In het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer kwam wij een aantal conclusies tegen van de gemeente die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Een voorbeeld hiervan is: ‘ in de visie is de
bereikbaarheid van het gebied als een absolute noodzaak voor het voortbestaan van de Greenport aangemerkt. Geconstateerd wordt dat de huidige weginfrastructuur tekort schiet.’ (voetnoot 1) en ‘de Middenweg vormt samen met de N201 het hart van Green Park Aalsmeer. De Middenweg is aangewezen als hoofdontsluitingweg. Om deze functie te kunnen vervullen zal deze weg een volledige
transformatie ondergaan doordat over vrijwel de gehele lengte een eenduidig en rechtdoorlopend profiel wordt gerealiseerd’.(voetnoot 2) Onmiddellijk begint er een aantal vragen bij ons op te rijzen. De Middenweg krijgt aldus de gemeente een belangrijk functie in de toekomst, indien deze weg gerealiseerd kan worden. Maar wat als dit project niet door gaat? Aangezien de gemeente beweerde
dat de bereikbaarheid een absolute noodzaak is voor het voorbestaan van de Greenport, betekent dit als de Middenweg niet gerealiseerd kan worden, loopt de Greenport in gevaar? Is de gemeente op de hoogte hiervan? Is de gemeente verplicht om de Middenweg te transformeren tot een veilige weg voor de LZV? Wat voor maatregelen heeft de gemeente genomen om dit project te verwezenlijken? Wie is uiteindelijk aansprakelijk hiervoor?

De komende weken zullen wij hiermee aan de slag moeten. Om deze vragen te kunnen beantwoorden dienen wij binnenkort zich verder te verdiepen in wet- en regelgeving, rechtspraak en
verschillende officiële documenten die betrekking hebben op het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer. Op 22 september 2015 wordt het onderzoeksplan afgerond en in de loop van de week voorgelegd aan de heer Heijstek.

Quan Tran

1 Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3,5 en 7, pag. 24, 3 november 2011.

2 Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3,5 en 7, pag. 37, 3 november 2011.