Oosteinderweg 232

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 2 van de oordeelsvormende raad d.d. 15-05-204: Oosteinderweg 232

Wij zitten met een gemengd gevoel. Het huidige pand is werkelijk niet om aan te zien. Een oerwoud er om heen waar je u tegen zegt en als er een hond tegen de zijkant zijn behoefde zou doen betwijfelen wij of het pand niet zou instorten. Wij vinden dat de burger meer vrijhoud zou moeten hebben, zoals het vroeger in Aalsmeer was, om zelf de zaken netjes te maken. De een noemt het lintenbebouwing, over al wat anders in een rijtje, de ander noemt het een gecoordineert zooitje.

De tegenstrijdigheid komt door de dossiers behandeld in de vorige oordeelvormende raad. Het dossier Aalsmeerderweg, waar bij een burger die door het wijzigen van het lintenbeleid een paar meter naar voren wilde. Dit verzoek werd afgewezen.

Wij vinden dit geval ernstiger dan die van de Aalsmeerderweg. Ondanks dat de portefeuillehouder aangeeft dat er voldoende rekening is gehouden met Greenpark, de N201 en Schiphol (5 huizen verder woont een goede vriend van mij, daar hoef je in de tuin echt geen gesprek te voeren). Dus hoe het mogelijk is dat het goed gekeurd is dat er daar gebouwd mag worden, er zullen vast regels zijn nageleefd, maar wij vinden het onverstandig.

Daarnaast staat er in de stukken dat het de bestemming bedrijf heeft. De vorige oordeelvormende raad is er door de raad negatief besloten over het wijzigen van een bestemming industrie naar maatschappelijk, omdat we de bedrijvigheid in Aalsmeer wilde bevorderen. Hier wordt nu iets gewijzigd van bedrijf, naar wonen. Wij willen van de andere partijen weten of we in deze niet gelijk moeten handelen. Wij snappen dat het netter wordt voor de buurt, maar dat was ons standpunt ook inzake de Lakenblekerstraat. Dat was geen argument. Dat project ging ook niet ten kosten van schaarse vrije ruimte en werd geheel betaald door de aanvrager.

Wij willen benadrukken dat wij hier niet zitten om de burger te pesten of tegen te werken. Maar in het licht van de vorige vergadering willen wij weten of er nog bedrijvigheid gaat plaatsvinden. Is de gemeente in deze in verkopende partij?

Ontvlechting van wonen en werken.