Oosteinderweg 105a

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 5 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d 12-06-2014 Oosteinderweg 105a
Wij zijn wezen kijken, hebben met een aantal buren gesproken en hebben de indruk gekregen dat de aanvrager een poging doet om schoon schip te maken. Kijk daar houden we van.

Wat wij niet snappen is dat het minsterie van Verkeer en waterstaat op 22 november 2001 een besluit neemt inzake de woning, plaatselijk bekend Oosteinderweg 105A te Aalsmeer, welke de gemeente Aalsmeer niet als woning erkent.

In een brief van 20 november 2003 vanuit de gemeente Aalsmeer worden er eisen gesteld opdat de gemeente Aalsmeer meewerkt aan het legaliseren van de woning.

In een brief van 21 juli 2005 wordt weer een brief gestuurd met voorwaarden daarin.

Onze vraag aan de portefeuillehouder is dan ook of er aan deze voorwaarden is voldaan. Als dat het geval is vinden wij dat de gemeente Aalsmeer nu ook zich moet gedragen naar een bekende term, een man een man, een woord een woord.

Wij waren wegens bovenstaande argumenten VOOR.