Schriftelijke vragen 2014


Dit is het overzicht van de schriftelijke vragen van Het Aalsmeers Collectief tot 12 mei 2014.

Schriftelijke vragen Naam Datum verzenden Gepubliceerd: link Datum verw. antwoord Reminder Datum antwoord 2de ronde Antwoord Actie
1 Voorrangsregeling 03-04-2014 www.hetaalsmeerscollectief.nl/voorrangsregeling-ingezetenen-aalsmeer 03-05-2014 24-04-2014 GEEN: Geen voorrangsregeling, want de hoeveelheid toewijzingen liggen hoger dan in de regio. Daarom is er geen noodzaak.                                                       Onderzoeksvraag ingediend bij HvA
2 Beantwoordingstermijn 07-04-2014 www.hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vraag-gebruikelijke-beantwoordingstermijn-inwoners-aalsmeer 07-05-2014 08-05-2014 08-05-2014 Motie schrijven
3 Veiligheid info@Aalsmeer.nl 07-04-2014 www.hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vraag-veiligheid-infoaalsmeer-nl 07-05-2014 24-04-2014 GEEN: Veiligheid is orde
4 Praamplein 07-04-2014 www.hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vraag-blauwe-parkeerzone-praamplein 07-05-2014 08-05-2014 28-05-2014 5-6-2014 10-6-2014 Nog een keer indienen, bewoners zijn niet persoonlijk geïnformeerd. College geeft aan bewoners dat bewoners niet persoonlijk op de hoogte hoeven te worden. Motie inzake briefje
5 Jac. Th. Laan 30 10-04-2014 www.HetAalsmeersCollectief.nl/schriftelijke-vragen-situatie-mogelijke-verjaring 10-05-2014 22-05-2014 Thelma en Frans verzocht te gaan kijken. Schriftelijke vragen 17 is hier het gevolg van.
6 Aalsmeerse evenementen 11-04-2014 www.hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vraag-aalsmeerse-evenementen 11-05-2014 24-04-2014 27-5-2014 16-6-2014 Verder onderzoek
7 Bedrijventerrein Hornmeer 11-04-2014 www.hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vraag-onderzoeken-bedrijventerrein-hornmeer 11-05-2014 07-05-2014 Geen extra acties, plannen subsidie provincie
8 Greenpark 11-04-2014 VERTROUWELIJK mei 08-05-2014 Meer vragen zie Greenpark II
9 Aalsmeerse evenementen II 18-04-2014 www.hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-aalsmeerse-evenementen-ii 18-05-2014 24-5-2014 Verder onderzoek
10 Vergunning bedrijven schiphol parkeren 01-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-vergunningen-schipholparkeren/ 01-06-2014 28-05-014 Bestemmingsplannen controleren
11 Alderstafel/Schiphol 01-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-alderstafel-schiphol/ 01-06-2014 4-6-2014 Verder onderzoek
12 Klacht inzake openen poststukken 02-05-2014 tweet 02-06-2014 22-05-2014
13 Het oude raadhuis 02-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-oude-raadhuis/ 02-06-2014 28-5-2014 Voorleggen aan vermeer
14 Kleine vragen, verkeerscirculatiepla Kudelstaart, @Aalsmeer_NL, schulden inwoners 02-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-aalsmeer_nl-verkeerscirculatieplan-kudelstaart-schulden-inwoners/ 02-06-2014 28-05-2014 Marijn AVVP, Bram schuldenverhaal, Bram twitter motie
15 Schriftelijke vragen inzake Crown 08-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-crown/ 08-06-2014 4-6-2014 Verder onderzoek
16 Schriftelijke vragen inzake bezoekersaantallen balie Aalsmeer 08-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vraag-bezoekersaantallen-balie-aalsmeer/ 08-06-2014
17 Schriftelijke vragen inzake juridische geschillen 08-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-beleid-juridische-geschillen/ 08-06-2014
18 Schriftelijke vragen inzake LIB-zones 08-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-lib-zones/ 08-06-2014
19 Schriftelijke vragen inzake Polenhotel 08-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-polenhotel/ 08-06-2014 22-05-2014
20 Greenpark II 15-05-2014 vertrouwelijk 15-06-2014
21 Stagiare 15-05-2014 www.hetaalsmeerscollectief.nl/stagiaire-gezocht-jeugd-betrekken-bij-beleid 15-06-2014 26-05-2014
22 Vergunning bedrijven schiphol parkeren II 15-05-2014 www.hetaalsmeerscollectief.nl/schipholparkeren-ii 15-06-2014
23 Schriftelijke vragen Sinterklaas, burgerzaal en Aalsmeerse evenementen 27-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-sinterklaas-burgerzaal-21mei/ 27-06-2014
24 Schriftelijke vragen inzake Schadeclaims 27-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-schadeclaims/ 27-06-2014
25 Brandbrief Schiphol 27-05-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/brandbriefors/ 04-06-2014  24-06-2014  Verder onderzoeken
26 Schriftelijke vragen inzake reclame belasting 28-05-2014  http://hetaalsmeerscollectief.nl/schriftelijke-vragen-reclamebelasting/ 28-06-2014 24-06-2014  Verder onderzoeken
27 Schriftelijke vragen inzake jaarrekening 2013 en lentenota 2014 4-6-2014
28 Schriftelijke vragen inzake Voorstel intrekking rechtspositieregeling gemeente Aalsmeer en de rechtspositieregeling gemeente Amstelveen van toepassing laten zijn voor ambtenaren Aalsmeer 5-6-2014
29 Schriftelijke vragen inzake parkeerplaatsen praamplein 10-6-2014
30 Herhaling van schriftelijke vragen inzake jaarrekening 19-6-2014
31 Herhaling van schriftelijke vragen inzake jaarrekening 2 20-6-2014