Pleidooien raadsvergaderingen 2014


Hier onder kunt u per onderwerp zien wat de mening is van HAC. Dit kunnen onderwerpen zijn die ook bij een gemeenteraadsvergadering aan de orde is geweest in dat geval staat er een datum achter. De onderwerpen staan op alfabet.

Onderwerp Datum Link
Ambtenaren 12-6-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/gewijzigde-arbeidsvoorwaarden-ambtenaren/ 
Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Financiële eindrapportage 2013 15-5-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/begroting-2015-meerjarenraming-2016-2018-omgevingsdienst-noordzeekanaalgebied-financiele-eindrapportage-2013/ 
Begroting Veiligheidsregio 12-6-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/begroting-veiligheidsregio/ 
Belastingverordeningen (reclamebelasting) 18-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/reclamebelasting/
Bestemmingsplan Landelijk gebied Oost 30-10-2014 / 04-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/bestemmingsplan-landelijk-gebied-oost/
Bestemmingsplan Zwarteweg 11-9-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/bestemmingsplan-zwarteweg/ 
Coalitieakkoord 2014-2018 11-9-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/coalitieakkoord-2014-2018/ 
De tuinen van Aalsmeer (&2=1) 12-6-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/de-tuinen-van-aalsmeer-1/ 
Gebiedsvisie 2020 18-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/gebiedsvisie-2020/ 
Groenvisie 2020 11-9-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/groenvisie/ 
Helling 49 09-10-2014 / 30-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/helling-49/
Herziening bestemmingsplan Oosteinderweg 15-5-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/herziening-bestemmingsplan-oosteinderweg/ 
Hondenbeleid 3-7-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/hondenbeleid/
Jaarrekening 2013 19-6-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/jaarrekening2013/ 
Jaarrekening 2013 deel 2 3-7-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/jaarrekening-2013-deel-2/ 
Jaarrekening 2013 AM groep 3-7-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/jaarrekening-2013-am-groep/
Jeugdzorg 2-10-2014 / 30-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/jeugdzorg/
Kadernota participatiewet 2015 4-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/kadernota-participatiewet/
Klachtenregeling sociaal domein 4-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/klachtenregeling-sociaal-domein/
Lentenota 2014 29-5-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/lentanota-2014-1/ 
Lentenota 2014 deel 2 19-6-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/lentenota-2014-2/ 
Lentenota 2014 deel 3 3-7-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/lentenota-deel-3/
Najaarsrapportage 2014 30-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/najaarsrapportage-2014/
Ombudsman 02-10-2014 / 09-10-2014 / 30-10-2014 / 04-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/ombudsman/
Oosteinderweg 105a Aalsmeer 12-6-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/oosteinderweg-105a/ 
Oosteinderweg 232 Aalsmeer 15-5-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/oosteinderweg-232/ 
Oosteinderweg 404 Aalsmeer 3-7-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/oosteinderweg-404/ 
Planproces 3-7-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/planproces/ 
Praamplein 15-5-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/praamplein/ 
Programmabegroting 2015 30-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/programmabegroting-2015/
Regeling behandeling klaagschriften Aalsmeer 2014 9-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/regeling-behandeling-klaagschriften-aalsmeer-2014/ 
Ruimte voor huisvesting tijdelijk arbeidsmigranten 11-9-2014 / 02-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/ruimte-huisvesting-tijdelijk-arbeidsmigranten/ 
Sportcomplex Beethovenlaan 18-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/sportcomplex-beethovenlaan/
Stationsweg 38 11-9-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/stationsweg-38/
SUNA 12-6-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/suna/ 
Uitvoeringsprogramma Werken Buitenruimte Aalsmeer 3-7-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/uitvoeringsprogramma-werken-buitenruimte-aalsmeer/ 
Vaststellen Rioolaansluitverordening 18-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/vaststellen-rioolaansluitverordening/
Veilig te stellen budgetten 18-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/veilig-stellen-budgetten/
Verordening tegenprestatie gemeente Aalsmeer 4-12-2014 / 18-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/verordening-tegenprestatie-gemeente-aalsmeer/
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Aalsmeer 2015-2020 18-12-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/verbreed-gemeentelijk-rioleringsplan-aalsmeer-2015-2020/
Verwerving dorpsstraat 102A Aalsmeer 11-9-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/verwerving-dorpsstraat-102a/
Viaduct Hornweg 30-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/viaduct-hornweg/
Vrouwentroost 11-9-2014 / 02-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/vrouwentroost/
Wet markt en overheid 3-7-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/wet-markt-overheid/ 
WMO 2-10-2014 / 30-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/wmo/ 
Zuiderkerk 9-10-2014 http://hetaalsmeerscollectief.nl/zuiderkerk/