Moties


2014:

2014.05.1 Motie inzake het op zaterdag openstellen van het gemeentehuis

2014.07.1De jip en janneke motie 3 juli

2014.09.1. Short-stay motie

2014.09.2 Maak het huidige groen groen motie

2014.09.3 De WOB-verrekijker motie

2014.09.4 De skippymotie

2014.09.5 De jeugd met groene vingers

2014.09.6 De Dagobert Duck motie

2014.09.7 De CLAIM-verrekijker motie

2014.09.8 De arbeidsmigrant is te gast motie

2014.09.9 De arbeidsmigrant is te gast 2 motie

2014.09.10 De arbeidsmigrant een dak de jeugd ook een dak motie

2014.10.1 motie jongeren huisvesting in kantoorpanden

2014.10.2 Motie jongerenhuisvesting containers

2014.10.3 Motie actualisering participatie

2014.10.4 De laat de jeugd in de stommeer niet barsten motie

2014.10.5 De Jopkenorm motie

2014.10.6 De het personeel op eigen grond laten parkeren motie

2014.10.7 De gelijk boten kappen motie

2014.10.8 De basic budget motie

2014.10.9 Het recht op een dak boven je hoofd motie

2014.10.10 De over mijn dak motie

2014.10.11 Bescherm het kind tegen de ouders motie

2014.10.12 Maak de ouders bewust van de gevolgen van een echtscheiding motie

2014.12.1 De motie inzake het differentiëren van de reclamebelasting

2014.12.2 De Aalsmeer blijft zelfstandig motie

2014.12.3 De haal werkzoekende uit isolement motie

2015:

2015.01.22.01 – De Jip en Janneke Motie deel 2

2015.01.22.02 – Registreer premediation motie

2015.02.19.01 – Premediation motie

2015.03.26.01 – Motie AM Groep namens 5 fracties

2015.03.26.01 – Motie inzake lokaal aanbesteden

2015.05.28.01 – amendement drempel planschade naar inkomen

2015.05.28.02 – amendement planschade2

2015.05.28.03 – Motiec ommunicatiebeleid gemeenteaalsmeer

2015.06.25.01 – Meten is weten

2015.06.25.02 – Broekriem goed strakhouden

2015.06.25.03 – De spreekbus met een ambtenaar

2015.06.25.04 – Begroting voor dummies

2015.06.25.05 – We maken van Aalsmeer weer een bloemengemeente

2015.06.25.06 – De stoepen van Aalsmeer

2015.06.25.07 – Meer banen voor Aalsmeerders

2015.06.25.08 – De tweede supermarkt in Kudelstaart

2015.06.25.09 – Laat studenten het onderzoeken

2015.09.10.01 – De norm is minimaal 2

2015.10.29.01 – Save de sociale woning

2017:
Motie HAC 2017.01.Alle kinderen aan het bewegen krijgen

Motie HAC 2017.02.De arbeidsmigranten een dak de Aalsmeerse daklozen ook een dak_def

Amendement 2017.02.Parkeernorm minimaal 2

Motie 2017.04. Nederlandse vlag in de raadszaal

Motie 2017.05. Betrek de jeugd bij het beleid en de uitvoering

2018:
Motie 2018.01. Opruimplicht vuurwerk

Motie 2018.02. Verbod op afsteken vuurwerk particulieren