Lentanota 2014

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Lentenota 2014 van oordeelsvormende raad d.d. 29-05-2014

Onderstaande zinnen zijn aantekeningen

 Aalsmeer scoort slecht mbt belastingen tov omliggende gemeenten. Bladzijde 11. Gunstig voor bedrijven slecht voor de burger.

Hoe zit het met de garanties ten opzichte van de Van Cleeffkade?

Zijn de kosten van de nieuwbouw scholencomplex Hoeksteen/Wegwijzer al ergens begroot?

Wat wordt er verstaan onder preventieve jeugdzorg? Betekend dit ook bezuinigingen op de begeleiding van onze ‘hang’jeugd?

40% korten op de thuiszorg.

Kost een handhaver 70 euro per uur?

Aalsmeerse evenementen gaat aalsmeer ruim 10.000 euro kosten.

Is er al een evaluatie gehouden inzake Beterburen?

Hondenbeleid, wordt dit betaald uit de hondenbelasting?

Jop-speelplaatsen geen verkeerde term?

Promotie van wisseling raad 29.000? Waar wordt aan besteed?

Klopt het dat het de bedoeling is dat het gemeentehuis helemaal niet meer open gaat?