Jaarrekening 2013

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 2 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 19-06-2014 Jaarrekening 2013

Onderstaande zijn aantekeningen en pleidooien gemaakt tijdens dit onderwerp
Wij hebben hierover diverse schriftelijke vragen gesteld. Op de memo 57 staat als datum 6 juni. Op 12 juni 22:38, tijdens de vorige vergadering, ontvingen wij pas een mail dat er antwoorden waren gekomen. Wij vragen aan het college hoe het komt dat er ruim een week tussen zit van het moment dat u uw handtekening ergens onder zet en wij het in onze mailbox hebben. Over communicatie naar de raad gesproken. Het vervelendste vinden wij dat we op 10 juni notabene een financiële audit hebben gehad waarin wij de vragen naar aanleiding van de vragen hadden kunnen stellen. Doordat de antwoorden laat zijn binnen gekomen hebben wij dit niet kunnen doen, terwijl de antwoorden op tijd vertrokken zijn, daarnaast vinden wij dat de antwoorden niet verduidelijkend zijn. Hierdoor zit er niets anders op dan dat wij technische vragen moeten stellen om het voor ons duidelijker te krijgen.

Hoe komt het dat het zoveel tijd heeft gekost voor dat wij de antwoorden kregen?

Voordat we het inhoudelijk gaan hebben over de jaarrekening willen wij meegeven dat wij ons gestoord hebben aan de taal, de hoeveelheid afkortingen zonder index, het mag van ons wel wat makkelijker.

Op de beantwoording van de vragen wil ik even terug komen. Wij hebben vragen gesteld over de financiële voorzieningen met betrekking tot riolering en de staat van de riolering. U schrijft bij het antwoord dat beide voldoen aan het Gemeentelijk Rioleringsplan. Tijdens het wijkoverleg de Hornmeer, 11 juni jongstleden, bleek dat er nog al wat mis met de riolering. Daarnaast blijkt uit de jaarrekening dat de gemeente ook geen goede voorzieningen voor de riolering heeft. Dit strookt beide niet het met antwoord van het college.

Hoe zit het nou met de riolering en de voorziening daarvan?

Over het antwoord over de waterdruk in de Kudelstaart zakte werkelijk bijna mijn broek af. Dit is een antwoord onder de categorie van het kastje naar de muur sturen. Beste raadsleden bij deze wil ik het college oproepen nooit meer met zo’n antwoord te komen, maar met een antwoord wat kan de gemeente in dit geval doen voor haar burgers. Het is een ja maar is niet mijn verantwoordelijkheid antwoord.

Ook willen wij aan de collega’s vragen hoe zij denken over het verhogen van eventuele belastingen, wat van het rijk wel zou mogen. Helemaal als we straks de stijgende zorgkosten voor onze neus krijgen.

Het advies van de accountant is dat risicomanagement en de bespreking daarvan een vast onderdeel van onderlinge overleggen wordt, ook richting de organisatie Amstelveen-Aalsmeer. Ik mis in het antwoord op onze vraag hierover een concreet plan. Dat was de reden van de motie van 15 mei inzake de grip, het overzicht, het eerder kunnen ingrijpen. Ook omdat dit hand in hand gaat met een strakke financiële sturing en beheersing. Het Aalsmeers Collectief wenst meer grip en inzicht te krijgen op dit soort gevallen. Wat gaat het college doen om dit te realiseren. Wat gaat u daarover beloven?

Wat gaat u beloven dat we meer grip op de financiën gaan krijgen?

Wij snappen bijvoorbeeld niet dat de gemeente Aalsmeer inzake de borgstelling van 50 miljoen niets in haar begroting hoeft op te nemen. Wij hadden daar meer uitleg over gewenst.

Meer uitleg?

Het volgende komt ook terug in de lentenota maar wij gooien het toch op tafel. Wij vinden de beantwoording van de vraag inzake RKDES echt minimaal. De onderhoudskosten dalen op termijn maar de kapitaalkosten stijgen?

Leg dat is uit!

Ernst en Young komen met een aantal aanbevelingen. Wij vroegen wat u daarmee ging doen. U antwoord we zullen het bespreken en waar nodig uitwerken. Wat is dan de waarde van een aanbeveling. Tenzij het college het beter weet dan Ernst en Young, dat scheelt een hoop kosten.

De altijd alerte pers let nu extra op. Er staat op bladzijde 32 de reden van de motie inzake de aanbestedingen. Wij willen aangeven geschrokken te zijn dat Ernst en Young van mening is dat de gemeente Aalsmeer zich bewust is van de risico’s bij niet naleving van de aanbestedingswetgeving. Leg die opmerking ook maar is uit. Ik zeg u ik neem geen genoegen met een antwoord van we gaan het bespreken of iets dergelijks. Ik wil weten waar die opmerking vandaan komt en waar Ernst en Young op doelt.

Later op terug komen?

Aansluitend voor de agendapunten 2 en 3 komen wij met de Jip en Janneke motie.

PACT niet zo maar belasting verhogen, het liefst bij bedrijven, maar eerst de zorg efficiënter inrichten.

VVD wat gaat het college doen om het vertrouwen van de burger terug te winnen in het gemeentebestuur. Gaat geen belasting verhogen.

AB beantwoord ook de vraag niet. Ja, maar als uiterste maatregel.

CDA geeft geen antwoord. GREENPARK gaat niet failliet aldus Jaap Overbeek.

Jobke beantwoord 6 vragen van HAC niet.

Hoe komt het dat het zoveel tijd heeft gekost voor dat wij de antwoorden kregen? Slecht antwoord.

Leg dat is uit, het dalen van onderhoudskosten en het stijgen van kapitaalkosten!
Waarom kunnen we niet in het openbaar bespreken waar de opmerking van Ernst en Young vandaan komt? Nog nauwkeuriger, dus het gaat nu niet nauwkeurig? Wat gaat er dan niet nauwkeurig, waar gaat het dan fout? Krijg gewoon geen antwoord.

Hoe zit het nou met de riolering en de voorziening daarvan?
Wat gaat u beloven dat we meer grip op de financiën gaan krijgen? Er is grip? De accountant adviseert dat we beter moeten kijken naar risico’s?