Jaarrekening 2013 deel 2

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 2 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 03-07-2014 Jaarrekening 2013

Onderstaande is pleidooi + aantekeningen

De vorige keer uitte ik al mijn ongenoegen over de pas late beantwoording van onze schriftelijke vragen. Doordat dit wederom is gebeurd zijn wij helaas niet in de gelegenheid geweest om tijdig opnieuw technische schriftelijke vragen te stellen.

In het antwoord inzake de aanbestedingsopmerking in de jaarrekening staat dat in aanbestedingsdossiers zichtbaarder moet gaan worden hoe er getoetst is aan de aanbestedingswetgeving.

Vraag 1: Wat gaat er veranderden ten opzichte van de oude situatie?

De beantwoording met betrekking tot de vraag inzake de opmerking over de aanbestedingen eindigt met de zin: De portefeuillehouder wordt (zoals te doen gebruikelijk) tijdens de accountantscontrole geïnformeerd en op de hoogte gebracht van relevante belangrijke ontwikkelingen.

Vraag 2: Was de portefeuillehouder op 19 juni op de hoogte of niet?

Vraag 3: Wanneer was de portefeuillehouder op de hoogte?

Vraag 4: Is dit een aangelegenheid waarvan het college / portefeuillehouder vindt dat de gemeenteraad op de hoogte gebracht moet worden?

Vraag 5: Indien het college / portefeuillehouder van mening is dat dit een aangelegenheid is waarvan de gemeenteraad op de hoogte gebracht moet worden, wanneer was u van plan de gemeenteraad te informeren? Het kon tijdig gerepareerd te worden, dus hoefde de raad niet geïnformeerd te worden, dus niet.

EY contacteren.

Vraag 6: Aan mijn collega’s: Is dit een aangelegenheid waarvan u vindt dat de gemeenteraad op de hoogte gebracht moet worden?

Vraag 7: Aan mijn collega’s: Indien u van mening bent dat dit een aangelegenheid is waarvan de gemeenteraad op de hoogte gebracht moet worden, op wat voor termijn bent u van mening dat de gemeenteraad geïnformeerd moet worden?

Vraag 8: Over welke type aanbestedingen ging het hier of wat het een algemene werkwijze?

Vraag 9: Tot slot, wat waren de risico’s in deze?