De integriteitsnorm van Jeroen Nobel

Geplaatst door op mrt 2, 2018 |


Op 1 maart 2018 werd Bram Heijstek door Jeroen Nobel beschuldigd van niet-integer handelen.
Voor een voormalig kandidaat was het volgens haar niet duidelijk met wie zij sprak. Althans dit gaf zij op 28 februari 2018 aan. Hier onder ziet u het eerste gedeelte van het gesprek. Dit gesprek vond plaats op 28 juli 2017. In diezelfde week is er nog een fysieke ontmoeting geweest, waarbij Bram zich netjes heeft voorgesteld als Bram.

Op Aalsmeer Vandaag heeft zij zelf haar naam bekend gemaakt.

Om privé en zakelijk (lees politiek), en het feit er meerdere mensen in Nederland zijn met zijn naam, gebruikt onze fractievoorzitter zijn doopnamen.

Op Radio Aalsmeer waren de fractievoorzitters vrij duidelijk. Jeroen Nobel, ondanks dat hij zonder hoor en wederhoor een persbericht de deur uit heeft gestuurd, dat geldt trouwens ook voor Aalsmeer Vandaag en de Nieuwe Meerbode die zonder hoor en wederhoor publiceerde, was bij het juiste eind. De lijsttrekkers waren het allen eens, het was een goed optreden van Jeroen Nobel.

 

Hier een kleine lijst van mensen die op facebook hun naam iets hebben aangepast om politiek en privé gescheiden te houden.

De fractie van de VVD

 

 

De fractie van PACT (D66, Groenlinks en PVDA)

 

Raadslid Teun Treur van de VVD

 

 

 

Lijsttrekker Robbert-Jan van Duijn van het CDA

 

 

Wethouder Gertjan van der Hoeven van Aalsmeerse Belangen

 

 

 

Wijkoverleg Stommeer

 

 

Hier kunt u een kleine lijst zien van mensen die volgens de Jeroen Nobel norm niet integer zouden zijn. Wij zien niet het verschil tussen het gebruik van de doopnamen, niet bestaande namen (fracties PACT en VVD en de winkel van Teun Treur), de aanvulling op de namen (de wethouder van het CDA en de wethouder van Aalsmeers Belangen). In tegenstelling tot de namen die ons raadslid heeft gebruikt. Dat zijn zijn echte namen, deze andere namen zijn zoals de heer Nobel het verwoord vals.

Hier onder de verklaring die wij als eerste hebben geplaatst na het via de media vernemen van het schrijven van Jeroen Nobel. Dus niet vooraf inlichten of informeren, nee eerst de media informeren. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Daarnaast staat in de gedragscode integriteit bestuurders Aalsmeer:

Artikel 3.1

De burgemeester of wethouder zorgt ervoor dat vertrouwelijke en geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard.

 

Artikel 3.2

De burgemeester of wethouder maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet openbare informatie.

De informatie die mevrouw Goedschalk aan de burgemeester kenbaar maakte was vertrouwelijk van aard.
Het gebruik van diens eigen doopnamen op een social media account is ons inziens niet kwalijk en zeker niet als niet-integer te betitelen. Er is geen sprake van een valse naam. Daarnaast hebben tal van mensen pseudoniemen online, wat niet als niet-integer te betitelen is. Verder dan dit is niet kenbaar gemaakt door de burgemeester in diens persbericht. Daarom is Het Aalsmeers Collectief van mening dat de burgemeester zou moeten rectificeren.

#Aalsmeer Valse voorwendselen en niet integer handelen /
Privé en politiek gescheiden houden is dat integer of moet het juist gemengd worden?

Begrijp me niet verkeerd mijn problemen privé die mogelijk gevolgen kunnen hebben voor mijn handelen als persoon binnen de partij, ondanks dat dat uiteraard niet mijn intentie heeft, zal ik verborgen houden voor mensen die HAC steunen in de politieke standpunten.

In 2017 heeft Het Aalsmeers Collectief met diverse mensen gesprekken gevoerd om tot een kandidatenlijst te komen. Bij deze gesprekken is openheid van zaken gegeven, met betrekking tot de privékwesties rondom de fractievoorzitter.
Er is ook aangegeven dat de lijsttrekker het niet eens is met de private aantijgingen en daarom in hoger beroep is gegaan.

Vervolgens is er met mensen inhoudelijk verder gesproken. Met één persoon is Het Aalsmeers Collectief op gegeven moment verder gegaan. Om een aantal zaken te verduidelijken naar elkaar is er in oktober 2017 een overeenkomst voorgelegd, welke vervolgens weken later door partijen is ondertekend. Over de inhoud van die overeenkomst en ‘partijengerelateerde’ details hebben partijen kennisgenomen en besloten dit binnenskamers te houden. Want HAC heeft juist scheiding van politiek en privé hoog in het vaandel staan, want privégerelateerde zaken zeggen niets over de politieke standpunten en visie. Datgene waar de kiezers hun vertrouwen in hebben gesteld. Net zoals uw privé niet naar uw werk meeneemt en andersom. Is dat integer of juist niet integer, wij laten de conclusie bij u, maar u kunt van ons uit gaan dat wij onze politieke standpunten blijven verdedigen in de gemeenteraad als u ons de kans daartoe geeft. U stemt op HAC en niet direct op een persoon. Er zitten meer personen achter HAC die het gedachtegoed steunen.

Echter wordt nu de integriteit van ons bestuur en met name onze lijsttrekker ter discussie gesteld. Wij zijn dan ook van mening dat burgemeester Jeroen Nobel voor het plaatsen van zulke beschuldigingen hoor en wederhoor had moeten toepassen. Dit is niet gebeurd. Jammer. Wij hadden niets anders dan positieve goede intenties bij het aangaan van de politieke overeenkomst.