Gebiedsvisie 2020

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 5 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 18-12-2014: Gebiedsvisie 2020
Voorzitter,

We zetten de jukebox aan om de vaart er in te houden en als eerste krijgen we het gezellige deuntje van Allways look on the bride Side of life. The bride Side verdween al vrij snel bij het lezen van een visie van 2009 waarvan in 2014 weinig gerealiseerd is.

Wat is er bereikt? De krapte op de woningmarkt is er nog steeds. De doorstroming is nog steeds een drama. En ja er zijn wijken vol eengezinswoningen gebouwd, alleen is er vergeten er betaalbare woningen voor Aalsmeerders van te maken. Wat te sieren is, is dat er in ieder geval toegegeven wordt dat er relatief eenzijdig is gebouwd en dat er te weinig woningen voor specifieke doelgroepen zoals starters en senioren zijn gebouwd. Een groter probleem, wat niet voldoende is aangepakt en ook niet opgenomen is in deze visie, is volgens HAC de wachtlijst voor betaalbare huurwoningen.

Blij om te lezen dat dit college erkent dat de grote boosdoener qua woningbouw Schiphol is, dus stellen we Schiphol althans de Staat der Nederlanden aansprakelijk.

We gaan verder naar Break Stuff van Limp Bizkit en inderdaad dit stuk vraagt er om aan stukken gezaagd te worden. Want zoals de velen dromen, zijn ook deze bedrog en als dit college wakker dan dromen ze nog. Het is ons niet duidelijk welke middelen wij geven met een akkoordverklaring aan dit college?

Er is volgens deze visie een toenemende interesse onder senioren voor het duurdere woonsegment. Ik hoor andere geluiden. De ouderen die ik spreek willen betaalbare seniorenwoningen. Iets dat ook is gebleken bij Mijnsheerlijkheid.

In deze visie wordt ook oplossingsgericht gedacht. De verwachting is dat na 2015 een stagnatie in de bevolkingsontwikkeling plaatsvindt en dat daarmee ook de woningbehoefte afneemt. Met andere woorden de jeugd moet nog even wachten tot de ouderen zijn overleden. Door het niet hebben van een mogelijkheid om sociale huurwoningen te beschermen tegen Amsterdammers en Zaandammers is goedkope koop de enige mogelijkheid om als gemeente te sturen in de Aalsmeerse woningnood.

Er worden in deze visie veel positieve punten genoemd over het wonen in Aalsmeer, maar over een aantal punten slaat het college de plank mis. De speelplaatsen worden als positief ervaren, maar worden in Aalsmeer telkens zeldzamer. Met Green Day op de achtergrond besefte ik in eens dat het Aalsmeerse groen meer in particuliere handen is en dat het Aalsmeers groen met de dag bruiner wordt en uiteindelijk betongrijs. Bij een gezonde doorstroming in de woningmarkt blijft het nut van een speelplaats in een oude wijk behouden en zal deze niet vervallen naar een parkeer- of andere niet groene voorziening.

Het openbaar vervoer is nog steeds belabberd. Met de scooter doe ik 20 minuten over naar Amsterdam-Zuid waar het openbaar vervoer 51 minuten over doet. Waar blijft die snelle lijn vanuit Kudel naar Amsterdam. Ik hoor ook geluiden dat de oude lijn van en naar Leimuiden ook geen overbodige luxe is.

Inmiddels aangekomen bij John Mayer’s dreaming with a broken hearth staat er op pagina 21 een stukje over de oude N201. De aangezwengelde spanning door de prachtige solo van John komt tot een climax want waar hebben we het hier over. Over de knip. De vraag is of de capaciteit van de nieuwe weg (de N201) voldoende is. Verder is de bereikbaarheid van de bedrijven in c.q. achter de linten en het dorpscentrum (als gevolg van de knip in de oude N201) bij de Aalsmeerders ook een punt van zorg. Dat zegt de Aalsmeerse bevolking in 2009 tegen de gemeente Aalsmeer. Met andere woorden blijf met je poten van de N196 af!

Dan komen met een grunchende Fred Durst over het hebben van Faith bij Uitvoeringsparagraaf gebeidsvisie 2020. Mijn hoop in duidelijke documenten vervloog onmiddellijk. Want de kosten worden aangeduid met laag, middel of hoog. Kunnen wij dit later invullen? Mag ik een punt voor de volgende vergadering aandragen om duidelijkheid te krijgen over wat verstaan wordt onder laag, middel of hoog.

De beweegbare brug in de Uiterweg is volgens mijn informatie een grote wens van Aalsmeer, dus niet praten maar regelen. Afsluitend met Jeremy Camp’s Here my Voice, wil ik eindigen. Luister is een keer naar wat ik zeg, niet praten maar regelen en voornamelijk hoe, maar zonder poen kan je in het algemeen lastig zaken doen. Zoals u wellicht al heeft begrepen klinkt dit stuk HAC niet als muziek in de oren.

HAC heeft zojuist intern spoedoverleg gehad. Onze voorzitter uit zijn bed gebeld omdat Marijn en ik in deze de wijsheid niet in pacht hebben omdat wij geen doorslaggevend oordeel kunnen geven omdat wij de overwegingen te laat hebben ontvangen en niet goed kunnen controleren.

Wel wenst het voltallige bestuur en partij aan te geven te betreuren dat wij zo laat kennis hebben mogen nemen van informatie uit 2011 inzake de misbruik van recht. De adviseur van de wethouder kon en heeft dat moeten weten. De vraag is of we dat de portefeuillehouder kwalijk moeten nemen. Wel neemt HAC het de portefeuillehouder kwalijk dat wij hier niet in een veel eerder stadium geïnformeerd zijn.

Door te veel onduidelijkheid en dat HAC van mening is zorgvuldig te moeten besluiten zeker in dit soort zware moties wenst HAC zich neutraal te houden en te onthouden van stemming. Dit is alleen niet mogelijk dus zit er niets anders op dan het niet te steunen.