&2=1 (N201)

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 7 &2=1 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 12-06-2014
Streven, wij vinden dat een heel vies woord als we het hebben over beloftes die gedaan zijn met betrekking tot de sociale woningen vlak voor de verkiezingen. Wij begrijpen dat er hier een boekhoudkundig truukje wordt uitgehaald, maar eisen wel dat het woordje streven uit het stuk gehaald wordt. Als ik mijn dochter beloof er naar te streven dat zij een snoepje krijgt en zij krijgt die vervolgens niet wordt zij toch echt teleurgesteld. Eigenlijk beloof je iets waarvan je weet dat je het niet wilt nakomen. Het kan dooien het kan vriezen.

Wij willen over dit onderwerp dus niet zeggen tegen de burger wij gaan ons best doen, nee de portefeuillehouder, het college, de raad moet tegen de burger zeggen wij staan hiervoor. Wij zijn blij met de boekhoudkundige truuk en de intentie van de wethouder maar wij willen dit niet in een kluisje stoppen en kijken wat er uit komt.

Wij hopen dat de portefeuillehouder zich houdt aan diens belofte en dat het streven geen streven is, maar een afspraak, om het maximaal haalbare er uit te halen. Wij geven u alvast mij niet akkoord te zullen gaan met enig voorstel waarbij de sociale woningbouw norm lager komt dan de 30 procent.

Wel willen wij de portefeuille op het hart drukken te kijken nog voorrangsregelingen voor de eigen jeugd zodra hetgeen op de markt komen.

Daarnaast geven wij mee het amendement van PACT te steunen.

Tweede termijn:
U heeft goed geluisterd dhr Kluis, ja het maximaal haalbare maar wel met een minimum van 30 procent. Eigenlijk zou die nog hoger moeten liggen dan 30 procent. De vraag is op welke andere projecten hebben wij zoveel grip als dit project.

Dick Kuin vindt het onderwerp sociale woningbouw niet belangrijk genoeg.

De vraag over de Dorpsstraat, nieuwe griffier lacht mij uit met het ambtelijk apparaat.