Coalitieakkoord 2014-2018

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 8 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 11-09-2014 Coalitieakkoord
Ja er is een coalitie. 12 zetels sterk. Dit is nou echt een akkoord waar velen uit Aalsmeer blij van worden. Wij denken van niet. De coalitiepartijen hebben een belangrijk signaal glashard vergeten. CHANGE

Maar dat was een keuze van deze partijen. Waar ze op andere punten keuzes maken. Ik lees in dit coalitie akkoord geen keuzes over hoe we de zorg blijven betalen. CHANGE

Het oude raadhuis, achterkamertjespolitiek. Geen CHANGE. Op 1 januari 2015 moet het op eigen benen staan. Wethouder gaat u dit halen?

Allemaal mooie praatjes. Zoals over greenpark. Als ik de eigenaar was.. had ik het wel geweten. Niemand let op de winkel. CHANGE

Dit akkoord is net als de groenvisie, mooi bedacht, maar hoe gaan we het betalen.

Onderhoud openbare ruimte. De dorpstraat 107 is al 10 jaar zo. 10 jaar geleden stonden we er financieel beter voor. En nu zou die omslag plaatsvinden. CHANGE

Extra sociale woningbouw.. eerst zien dan geloven. Minimaal 30 procent moet de norm worden!! Dat betekend bij nieuwbouw project dat het percentage hoger moet liggen dan die 30% anders ga je het niet redden. CHANGE

De boa’s worden de vervangers van de ouderwetse oom agent. Kijk dat is CHANGE.

Vragenkwartier:
1) Portefeuillehouder wat is op dit moment de stand van zaken m.b.t. organisaties die zich aan moeten melden voor de ORS?
2) De wijkoverleggen moeten zich voor 15 oktober ingeschreven hebben bij de ORS om kiesmannen aan te leveren. Denkt u dat de wijkoverleggen dit gaan halen.
3) Zo nee, wat gaat u daar aan doen?