Blog


Sportcomplex Beethovenlaan


Geplaatst door op dec 27, 2014

Agendapunt 6 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 18-12-2014 Sportcomplex Beethovenlaan Dank u voorzitter, Na een gesprek met de portefeuillehouder is het ons vrij helder. Soms moet je in je leven keuzes maken en dit is er een. Ik kan de route die de portefeuillehouder heeft bewandeld tot op zekere hoogte ook begrijpen. Het college heeft met dit plan laten zien soms over een goede visie te beschikken. Soms loop je een route die anders gaat dan gepland, het truukje van de gemeente is niet gelukt pech, that’s life. Ik probeer in mijn praktijk ook weleens randen op te zoeken, ik zeg dat dan ook van te voren tegen de cliënt, en als het lukt is het leuk en als het niet lukt hebben we het in ieder geval geprobeerd. Zoals mijn ouwe het altijd zegt, als we 50% kans hebben gaan we er voor 100% en dan stoot je weleens je neus. Als we het bekijken over een periode van 40 jaar, vindt HAC dat we hier daadwerkelijk iets doen voor Aalsmeerse burgers. En nee het is geen veren in iemands reet steken, want als de portefeuillehouder iets verknalt krijgt hij het ook van me te horen, maar in deze kan ik het begrijpen en dat mag ook gezegd worden. Met betrekking tot het artikel op Aalsmeer Vandaag over RKDES heb ik inmiddels begrepen dat het appels met peren vergelijken is. Maar als het past of redelijk in de buurt komt van het eerder toegewezen budget kan HAC zich vinden in het onderzoek naar een extra kunstgrasveld voor RKDES. Ook moet er goed gekeken te worden naar het onderhoud. Is na het onderzoek niet mogelijk om binnen het budget of met een grote overschrijding  vindt HAC overbodig en blijven hierin bij ons eerdere standpunt. Kan het binnen het huidige budget Prima, maar indien dat niet kan zou ik zeggen: pak een pet en ga een rondje door...

Lees meer

Belastingverordeningen (reclamebelasting)


Geplaatst door op dec 27, 2014

Agendapunt 10 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 18-12-2014 Belastingverordeningen (reclamebelasting) Voorzitter, Wij hebben vandaag een buurtonderzoek gehouden in het centrum van Aalsmeer. 65 winkeliers heb ik gesproken. Onderwerp van gesprek was de reclamebelasting. Ruim 43,07% was tegen, 30% was voor halvering en 24% was overtuigend voor. Kortom ruim 73% was het niet eens met de huidige gang van zaken. Waar waren ze het niet over eens? De wijze van berekening van de reclamebelasting. Het gaat niet eerlijk, het zou een willekeurig bedrag zijn en het bedrag zou voor de allerkleinsten, waarvan we er in Aalsmeer veel hebben, te hoog zijn. Op een borrel sprak ik gisteren de voorzitter van Koopcentrum Hillegom, de fractievoorzitter van de D66 Hillegom en een raadslid van de D66 uit de gemeente Teylingen. In Hillegom berekenen ze de bijdrage op grond van de ozb. In Teylingen is de m2 de maat waar mee gerekend wordt. Feit is dat in Hillegom hetzelfde bedrag wordt opgehaald met 230 ondernemers waar het in Aalsmeer met 100 ondernemers wordt gedaan. Gezien de hoge spanning op dit onderwerp, de matige evaluatie die HAC in juni had gevraagd maar pas deze week mocht ontvangen (kennelijk vergeten) is HAC van mening dat verhoging van de reclamebelasting niet op zijn plaats is. De kleine winkeliers in Aalsmeer maakt ons centrum bijzonder. Sommige ondernemers zitten al op een zinkend schip en dit is de laatste zware golf. HAC komt daarom met een motie. De motie inzake het differentiëren van de reclamebelasting. Draagt het college op: contact op te nemen met de genoemde gemeenten en te onderzoeken of het voor Aalsmeer mogelijk is om differentiatie in de reclamebelasting op basis van m2 of de onroerend zaak belasting; uiterlijk het tweede kwartaal van 2015 aan de raad haar bevindingen kenbaar te maken en met een concreet voorstel te komen. En gaat over tot de orde van de...

Lees meer

Veilig te stellen budgetten


Geplaatst door op dec 27, 2014

Agendapunt 9 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 18-12-2014 Veilig te stellen budgetten Voorzitter, We hadden bijna de neiging om te zeggen, wij hebben geen behoefte aan deze termijn. Tot dat we tijdens het lezen van het voorstel bij onze jongeren uit Oost aan kwamen. Wij hadden graag willen weten waar de vertraging nu toch aan ligt en binnen hoeveel tijd we een plek voor deze jongeren gerealiseerd gaan zien. Want de signalen die HAC ontvangt is dat er veel gemor is van in Kudelstaart hebben ze de boel op z’n kop gezet en die kregen iets, wij zijn braaf en krijgen niets. Dat is een verkeerd signaal. Voorzitter wij verlangen van de portefeuillehouder dat voor de volgende raadsvergadering een plek gerealiseerd is. Dan heeft ie in totaal tien maanden de tijd gehad, dat lijkt ons meer dan...

Lees meer

Vaststellen Rioolaansluitverordening


Geplaatst door op dec 27, 2014

Agendapunt 8 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 18-12-2014 Vaststellen Rioolaansluitverordening Voorzitter, We zeggen wel vaker dat we te maken hebben met een college zonder visie. In dit geval is dat anders. De technische gronden om af te mogen wijzen hebben wij door een relatie die verstand heeft van riolering laten nakijken. Wij vinden dit een goed voorstel. Het is namelijk goed om duidelijk en inzichtelijk te hebben waar wat bevind. Echter de reactie van onze relatie spreekt wel boekdelen: 1000 x zekerheid als iemand zijn neus brand worden de regels...

Lees meer

Agendapunt 7 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 18-12-2014 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Aalsmeer 2015-2020 Voorzitter, Als wij het goed hebben begrepen is het onder andere de bedoeling van dit plan het riool van het oude dorp te vervangen. Wij zijn benieuwd wat we gaan doen aan de natte voeten in de andere wijken. Zou het mogelijk zijn om vanuit de gemeente te stimuleren dat bewoners regentonnen aanschaffen om daarmee tijdelijke buffers voor hemelwater te genereren? Daarnaast vroegen wij ons af als we de huidige sloten in de wijken nog dieper maken wat daarvan het effect zou zijn voor de...

Lees meer

Klachtenregeling sociaal domein


Geplaatst door op dec 27, 2014

Agendapunt 7 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 04-12-2014: Klachtenregeling sociaal domein Wat wordt het zwaarte gewicht van de klachtencommissie. Is het alleen registratie of kunnen er ook sancties volgen? Wat als er schade voortvloeit uit het handelen van een eigen medewerker van het sociaal domein? Is het een idee om vanuit de raad een commissie samen te stellen om als raad zoveel mogelijk grip te hebben over wat er gebeurt in de zorg? Op 18-12-2014 ging de gemeenteraad van Aalsmeer verder op dit onderwerp Voorzitter, Wij zijn blij met de antwoorden op de door ons gestelde vragen. Wij zijn blij te lezen dat de organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele schades door nalatig handelen en dat dit niet als een kostenpost voor de gemeenschap komt. Daarnaast zijn wij blij dat er serieuze sancties genomen kunnen indien een klacht gegrond is. Wij hebben echter nog een vraag wat er gebeurd met de opgelegde boete door de gemeente. Komt die ten goede van de gemeenschap of voor de klager? Het antwoord was...

Lees meer