Hoe kan je een projectontwikkelaar dwingen het project af te maken


Student HvA stuit op bureaucratie


Geplaatst door op okt 1, 2015

De burgers van ‪#‎Aalsmeer‬ worden uitgenodigd mee te praten. De 1ste blog van de studenten @HvA inzake hun onderzoek naar, wat kan de gemeente doen tegen een projectontwikkelaar die lang bezig is met het afronden van een project. Wat zijn de mogelijkheden voor de burger. Wat zijn de mogelijkheden om als burger een zaak aan te spannen wegens het afwijken van het oorspronkelijke plan en het degraderen van de parkeernorm. De heer Sevan Shabo mag aftrappen: Intussen zijn wij bezig met de 4e week van het project met betrekking tot de onderzoeksopdracht van de heer Bram Heijstek, van Het Aalsmeers collectief partij (HAC). Wij dienen een drietal wijken te onderzoeken op de juridische gevolgen van een veel te lang durende nieuwbouw project omtrent woonhuizen. Om dit succesvol te onderzoeken, hebben wij de complete dossiers van deze drietal wijken nodig (bijvoorbeeld: de afgegeven vergunningen, bestemmingsplannen, gewijzigde bestemmingsplannen, parkeerbeleid, verslagen van de gemeenteraad van Aalsmeer-Amstelveen en enzovoort). Het schiet echter niet op. Dit vanwege het feit, dat deze dossiers per stuk €15,- kosten, exclusief de kopiekosten. Voor een groep studenten is dit helaas niet te betalen. Daarom is het verzoek om de dossiers aan te vragen bij de heer Heijstek – de opdrachtgever -neergelegd, zodat de reguliere en bureaucratische werkwijze van de gemeente versneld kan worden. De heer Heijstek heeft op zijn beurt de aanvraag snel via de mail uiteengezet bij de gemeente Amstelveen. Het heeft niet lang geduurd en de heer Heijstek heeft een antwoord van de gemeente Amstelveen ontvangen, met de mededeling dat vanaf 1 februari 2014 het voor het indienen van een Wob-verzoek (Wob betekent Wet openbaarheid bestuur. Houdt in dat iedere belanghebbende en/of geïnteresseerde zo een verzoek kan indienen bij de gemeente voor een specifieke inzage in een dossier) via de elektronische weg (fax/e-mail) expliciet is afgesloten. Het Wob-verzoek is vanaf de genoemde datum enkel schriftelijk nog mogelijk. Dit is ook nog wel te doen, maar er is ook medegedeeld dat Het college uiterlijk binnen 4 weken op een correct ingediend Wob-verzoek beslist. Deze termijn kan nog eens met 4 weken verlengd worden. Zoals u ondertussen kunt opmaken, zijn wij als groep studenten die een onderzoek binnen zestien weken dienen af te ronden en te presenteren tegen fikse struikelblokken aangelopen. Het project waarvan ons cijfer en afstudeerperiode afhankelijk is, is een bureaucratisch proces aan het worden. Het lijkt ons handig als de raad van de gemeente Aalsmeer en Amstelveen zich hierover gaat buigen en het proces van de Wob- verzoeken voor interne politieke partijen en studenten van het hoger onderwijs gaat versnellen en versimpelen. Wij als groep, en misschien zelfs de heer Heijstek van HAC, zijn er niet blij...

Lees meer