Brandbrief inzake Schiphol / CROS / ORS

Geplaatst door op mei 28, 2014 | 1 reactie


61-Beantwoording-schriftelijke-vragen-HAC-fractie-inzake-Alderstafel

61-Beantwoording-schriftelijke-vragen-HAC-fractie-inzake-Alderstafel-bijlage-ORS-advies-incl.bijlagen

Verzonden 27 mei 2014

Geacht college en portefeuillehouder,

De fracties van VVD en HAC hebben de heer P. van Riet vandaag 27 mei 2014 op uitnodiging van HAC mogen ontvangen. Onderwerp van gesprek is Schiphol en de vertegenwoordiging van Aalsmeer in de CROS, straks de ORS.

Belangrijkste punt van het gesprek is de gewijzigde kiesvorm van de burgervertegenwoordiging per gemeente. Daar waar deze eerst door het college naar voren werd geschoven en door de gemeenteraad werd goedgekeurd, zal deze nu door kiesmannen worden aangewezen. De kiesmannen komen uit de wijkraden.

De wijkraden zijn echter gedeeltelijk qua organisatie ontbonden en worden nu aangestuurd door Frans van Huijbregts. De wijkraden vallen politiek gezien onder Wethouder T. Verlaan, echter deze is nog te kort wethouder om die hierop aan te spreken. Wel verwachten wij van de wethouder dat deze direct actie gaat ondernemen. Beiden hebben tot op heden geen actie ondernomen om de wijken te mobiliseren, aldus Van Riet. Een kiesman heeft 100 namen met volledige contactinformatie nodig om als kiesman op te kunnen treden. Er zijn echter maar weinig mensen welke al hun contactinformatie openbaar willen maken, waardoor dit uitdraait op een fiasco, waarbij er geen kiesmannen zijn en dus ook geen vertegenwoordigers vanuit de bewoners kunnen worden aangesteld.

Daarnaast hebben wij geïnformeerd over de vergoedingen welke van de overheid door de gemeente Aalsmeer zijn ontvangen. P. van Riet gaat niet over de hoogte van de vergoeding, maar is wel aangesteld als toezichthouder t.b.v. de besteding hiervan.
Het blijkt dat Aalsmeer door Uithoorn is wakker geschut op het moment dat de groen-compensatievergoedingen zijn verdeeld. Aalsmeer heeft hierbij zitten slapen en heeft het restbedrag nog net binnen kunnen halen. Hier zijn miljoenen blijven liggen.
Er is ook tot op heden nog geen euro hiervan daadwerkelijk aan groen besteed, terwijl de kosten van de planvorming en het beheer wel zijn gemaakt en doorlopen. In deze verwachten wij een goede verklaring van het college binnen een week.

Al met al een zaak die schreeuwt om directe aandacht en wij verwachten dan ook directe acties.

Belangrijk om te weten:
Uiterlijk 15 juni moeten de kandidaat vertegenwoordigers zijn ingeschreven.
Binnenkort wordt er een nieuw compensatiebedrag verdeeld, wie gaat ons hierin actief vertegenwoordigen?
Hoe zorgen we ervoor dat de bewoners snel iets van de 4 miljoen gaan zien welke wij ter compensatie hebben ontvangen van de overheid?

Voor het geval het reglement dit toestaat willen wij graag dit onderwerp agenderen voor het RTG morgen. Wij verzoeken u dan ook om Pim van Riet uit te nodigen om de raad hierover morgen te informeren.