Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Financiële eindrapportage 2013

Geplaatst door op dec 27, 2014 |


Agendapunt 5 van de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 15-05-2014 Begroting 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Financiële eindrapportage 2013

Wij zien niet de toegevoegde waarde voor Aalsmeer. Een massakantoor, met veel dure medewerkers allemaal rond de €80.000,- per jaar. Iets van 350 man en wat doen die allemaal in belang van Aalsmeer. Ook maken we de kanttekening bij dit bedrijf dat zware kosten maakt, een zwaar negatief saldo ieder jaar en vragen ons af wanneer er een break-evenpoint komt, en wat deze investering voor Aalsmeer als effect heeft. Maar ja, het is al besloten, het is iets waar we volgens mij al in zitten, dus is dit weer een dossier van op je tong bijten en niet huilen.