Geplaatst doorBram


Persoonlijk volg ik de minor werken bij de overheid. Deze minor heeft als hoofdvak omgevingsrecht. Dit vak is ook erg handig voor ons onderzoek die wij als opdracht hebben gekregen van HAC. Ik zal hierbij aangeven waarom ik dit vak – het omgevingsrecht – zo belangrijk vind in dit onderzoek, aan de hand van de afgelopen les. Afgelopen maandag heb ik -minorklas werken bij de overheid – een workshop (gastles) over omgevingsrecht van mr.J.R. van Angeren die werkzaam is bij Stibbe gekregeb. De heer van Angeren heeft een nuttige praktijk informatie meegedeeld omdat hij ook de advocaat was bij de aanvraagprocedure van omgevingsvergunning voor de bouw van campus van Hogeschool van Amsterdam. De belangrijkste informatie die ik persoonlijk wat aan zal hebben, is onder ander; waaraan een bestemmingsplan moet voldoen en wat de gemeente allemaal moet overwegen en onderzoeken voorafgaande de bestemmingsplan. En waaraan een omgevingsvergunning moet voldoen. Deze informatie is volgens mij wel bij iedere gemeente bekend, echter het kan voorkomen dat een gemeente één van die vooronderzoeken niet goed heeft uitgevoerd, dan zal het gehele bestemmingsplan door de rechters ( Raad van State ) vernietigd worden. De rechters stellen bij de zitting specifieke, strenge vragen aan de persoon die dat onderdeel van het vooronderzoek heeft uitgevoerd. Aldus een heel leerzame les. Nu ik de theoretisch gedeelte over het project heb geschreven in mijn blog, wil ik nu ook mijn (minder succesvolle) persoonlijk gedeelte schrijven. Vorige week donderdag hadden wij als projectgroep rondtafel gesprek over de vooruitgang van het project. Bij het gesprek waren twee heren (gemeenteambtenaren) van de gemeente Aalsmeer aanwezig om ons met het project te helpen. Door mijn doordrammende vragen heb ik misschien eensziens bij hen en bij opdrachtgever irritatie opgewekt. Mijn correcte gespreksvaardigheden en  doortastende diplomatie hebben mij op dat moment in de steek gelaten, omdat ik dan dat gesprek helemaal verkeerd heb gevoerd. Waarom zult u zich afvragen; Misschien omdat ik dan een persoon ben die van resultaten is en vooruitgang in een project graag wil zien of omdat het gewoon niet mijn dag was. Hoe dan ook dit zal mij zeker niet weer gebeuren. Sevan...

Lees meer

Student HvA stuit op bureaucratie


Geplaatst door op okt 1, 2015

De burgers van ‪#‎Aalsmeer‬ worden uitgenodigd mee te praten. De 1ste blog van de studenten @HvA inzake hun onderzoek naar, wat kan de gemeente doen tegen een projectontwikkelaar die lang bezig is met het afronden van een project. Wat zijn de mogelijkheden voor de burger. Wat zijn de mogelijkheden om als burger een zaak aan te spannen wegens het afwijken van het oorspronkelijke plan en het degraderen van de parkeernorm. De heer Sevan Shabo mag aftrappen: Intussen zijn wij bezig met de 4e week van het project met betrekking tot de onderzoeksopdracht van de heer Bram Heijstek, van Het Aalsmeers collectief partij (HAC). Wij dienen een drietal wijken te onderzoeken op de juridische gevolgen van een veel te lang durende nieuwbouw project omtrent woonhuizen. Om dit succesvol te onderzoeken, hebben wij de complete dossiers van deze drietal wijken nodig (bijvoorbeeld: de afgegeven vergunningen, bestemmingsplannen, gewijzigde bestemmingsplannen, parkeerbeleid, verslagen van de gemeenteraad van Aalsmeer-Amstelveen en enzovoort). Het schiet echter niet op. Dit vanwege het feit, dat deze dossiers per stuk €15,- kosten, exclusief de kopiekosten. Voor een groep studenten is dit helaas niet te betalen. Daarom is het verzoek om de dossiers aan te vragen bij de heer Heijstek – de opdrachtgever -neergelegd, zodat de reguliere en bureaucratische werkwijze van de gemeente versneld kan worden. De heer Heijstek heeft op zijn beurt de aanvraag snel via de mail uiteengezet bij de gemeente Amstelveen. Het heeft niet lang geduurd en de heer Heijstek heeft een antwoord van de gemeente Amstelveen ontvangen, met de mededeling dat vanaf 1 februari 2014 het voor het indienen van een Wob-verzoek (Wob betekent Wet openbaarheid bestuur. Houdt in dat iedere belanghebbende en/of geïnteresseerde zo een verzoek kan indienen bij de gemeente voor een specifieke inzage in een dossier) via de elektronische weg (fax/e-mail) expliciet is afgesloten. Het Wob-verzoek is vanaf de genoemde datum enkel schriftelijk nog mogelijk. Dit is ook nog wel te doen, maar er is ook medegedeeld dat Het college uiterlijk binnen 4 weken op een correct ingediend Wob-verzoek beslist. Deze termijn kan nog eens met 4 weken verlengd worden. Zoals u ondertussen kunt opmaken, zijn wij als groep studenten die een onderzoek binnen zestien weken dienen af te ronden en te presenteren tegen fikse struikelblokken aangelopen. Het project waarvan ons cijfer en afstudeerperiode afhankelijk is, is een bureaucratisch proces aan het worden. Het lijkt ons handig als de raad van de gemeente Aalsmeer en Amstelveen zich hierover gaat buigen en het proces van de Wob- verzoeken voor interne politieke partijen en studenten van het hoger onderwijs gaat versnellen en versimpelen. Wij als groep, en misschien zelfs de heer Heijstek van HAC, zijn er niet blij...

Lees meer

Praat mee met de studenten @HvA. Blog 2 van de groep #overheidsaansprakelijkheid bij onveilige wegen. 21 september 2015 Afgelopen week zijn we fanatiek bezig geweest met een concept-onderzoeksplan met betrekking tot in hoeverre de overheid aansprakelijk is voor het niet oplossen van infrastructurele belemmeringen. Voordat we een definitief onderzoeksplan kunnen opstellen moesten we een kort vooronderzoek doen naar de wet- en regelgeving omtrent een bestemmingsplan. Aan de hand hiervan kunnen we ons onderzoeksplan namelijk beter afbakenen. Tevens is het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer en Structuurvisieuiterweg geraadpleegd en bestudeerd. In het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer kwam wij een aantal conclusies tegen van de gemeente die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Een voorbeeld hiervan is: ‘ in de visie is de bereikbaarheid van het gebied als een absolute noodzaak voor het voortbestaan van de Greenport aangemerkt. Geconstateerd wordt dat de huidige weginfrastructuur tekort schiet.’ (voetnoot 1) en ‘de Middenweg vormt samen met de N201 het hart van Green Park Aalsmeer. De Middenweg is aangewezen als hoofdontsluitingweg. Om deze functie te kunnen vervullen zal deze weg een volledige transformatie ondergaan doordat over vrijwel de gehele lengte een eenduidig en rechtdoorlopend profiel wordt gerealiseerd’.(voetnoot 2) Onmiddellijk begint er een aantal vragen bij ons op te rijzen. De Middenweg krijgt aldus de gemeente een belangrijk functie in de toekomst, indien deze weg gerealiseerd kan worden. Maar wat als dit project niet door gaat? Aangezien de gemeente beweerde dat de bereikbaarheid een absolute noodzaak is voor het voorbestaan van de Greenport, betekent dit als de Middenweg niet gerealiseerd kan worden, loopt de Greenport in gevaar? Is de gemeente op de hoogte hiervan? Is de gemeente verplicht om de Middenweg te transformeren tot een veilige weg voor de LZV? Wat voor maatregelen heeft de gemeente genomen om dit project te verwezenlijken? Wie is uiteindelijk aansprakelijk hiervoor? De komende weken zullen wij hiermee aan de slag moeten. Om deze vragen te kunnen beantwoorden dienen wij binnenkort zich verder te verdiepen in wet- en regelgeving, rechtspraak en verschillende officiële documenten die betrekking hebben op het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer. Op 22 september 2015 wordt het onderzoeksplan afgerond en in de loop van de week voorgelegd aan de heer Heijstek. Quan Tran 1 Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3,5 en 7, pag. 24, 3 november 2011. 2 Bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3,5 en 7, pag. 37, 3 november...

Lees meer

14 september 2015


Geplaatst door op sep 15, 2015

14 september 2015 Op 11 september 2015 is ons nieuwe project van start gegaan dit ging gepaard met een rondleiding door Aalsmeer. Hier liet de opdrachtgever de heer Heijstek ons de verkeerssituatie zien op de Middenweg, Raadhuisplein en de nog aan te leggen weggen in het nieuwe Greenpark. Hier werd het ons al snel duidelijk dat hier sprake is van ongewenste verkeerssituaties. De tour kwam abrupt tot een einde toen de ‘’4×4’’ bus van de heer Heijstek vast kwam te zitten in het zand. Dit hield ons uiteraard niet tegen om maandag direct aan de slag te gaan met het project. Terug op locatie van de Hogeschool van Amsterdam hebben wij in combinatie van de informatie van de heer Heijstek in eigen inzicht bepaald waar de focus van het onderzoek op gaan leggen. Daarbij staat de volgende vraag centraal: In hoeverre is de overheid aansprakelijk voor het niet oplossen van infrastructurele belemmeringen? De komende periode zal in het teken staan van het inwinnen van informatie, zodat wij een duidelijk beeld kunnen krijgen van het huidige probleem. Om zo vervolgens een goed onderzoek voort te kunnen zetten. Roy van...

Lees meer

Capuchons, petjes en sjaaltjes


Geplaatst door op feb 28, 2015

De afgelopen tijd heeft onze fractievoorzitter Bram Heijstek zich voorgenomen voor zijn bedrijf actiever te gaan bloggen. Dit om zijn oom te laten zien wat het effect is voor de vindbaarheid van de firma. Er komen vele onderwerpen voorbij die interessant zijn om over te schrijven. Over dit onderwerp werd getwijfeld vanwege de politieke lading. Daarom is die op de site van Het Aalsmeers Collectief geplaatst. Capuchon, petjes en sjaaltjes Afgelopen week was ik bij een fastfoodrestaurant. In een auto zaten drie getinte jongeren. De bestuurder had een capuchon op, de bijrijder een petje op en op de achterbank zat een jongen met zijn sjaal om die zijn gezicht tot zijn ogen bedekte. De medewerker vroeg herhaaldelijk en vriendelijk aan de bestuurder of hij zijn capuchon af wilde doen. De chauffeur vond dat niet nodig. Het werd stil, kennelijk werd intern overlegd of deze groep jongens geholpen zouden worden. Imago Het imago van met name Noord-Afrikaanse jongeren verslechterd. Maar werken zij daar zelf niet aan mee? De medewerker maakte over het dragen van de capuchon een grap of het in de auto regende. Kennelijk was de chauffeur niet in staat om de brug te slaan naar het type kleding dat veel overvallers gebruiken. Capuchons, petjes of sjaaltjes die het gezicht bedekken worden veelvoudig gebruikt. Wat nou als de medewerker het te riskant vond en besloot de klant in deze niet te helpen? Zou dat gerechtvaardigd zijn? Zelf ben ik een blanke man. Maar als ik naar onze lokale juwelier ga met een capuchon of petje op mijn hoofd of een sjaal voor mijn gezicht word ik ongeacht mijn huidskleur niet geholpen. De deur zal niet open gaan. Dus ook als het regent zal dus eerst de capuchon naar beneden moeten voordat de deur open gaat. Dat noemen ze aanpassen en inleven in de medewerker dat die mij als een potentieel gevaar ziet. Verbod Er is een verbod op gelaatsbedekkende kleding. Juridisch gezien had de medewerker dus een punt gehad als de klant geweigerd zou worden. Echter ik heb vaak genoeg gezien dat je bij dergelijke lui beter kan meewerken om escalatie te voorkomen. Dat bewees ook de auto die na deze man kwam. Wederom getinte jongens met een petje en capuchon die ‘verhaal’ gingen halen waarom het zolang duurde. De bijrijder stapte uit en riep ik trek je door de ruit bolle ****************** als je me weer laat wachten en niet sponsort. In mijn jeugd droeg ik ook een pet. Soms draag ik ook een vest met een hoody, dat is lekker warm, maar als een medewerker vraagt je capuchon af te doen wat is dan in hemelsnaam het...

Lees meer