Het Aalsmeers Collectief

Fris, Transparant & Betrokken


In gesprek met ons

Wij bloggen over belangrijke onderwerpen binnen de Aalsmeerse politiek

Theorie en praktijk komen nou samen tijdens onderzoek

Theorie en praktijk komen nou samen tijdens onderzoek

Persoonlijk volg ik de minor werken bij de overheid. Deze minor heeft als hoofdvak omgevingsrecht. Dit vak is ook erg handig voor ons onderzoek die wij als opdracht hebben gekregen van HAC. Ik zal hierbij aangeven waarom ik dit vak – het omgevingsrecht – zo belangrijk vind in dit onderzoek, aan de hand van de afgelopen les. Afgelopen maandag heb ik -minorklas werken bij de overheid – een workshop (gastles) over omgevingsrecht van mr.J.R. van Angeren die werkzaam is bij Stibbe gekregeb. De heer van Angeren heeft een nuttige praktijk informatie meegedeeld omdat hij ook de advocaat was bij de aanvraagprocedure van omgevingsvergunning voor de bouw van campus van Hogeschool van Amsterdam. De belangrijkste informatie die ik persoonlijk wat aan zal hebben, is onder ander; waaraan een bestemmingsplan moet voldoen en wat de gemeente allemaal moet overwegen en onderzoeken voorafgaande de bestemmingsplan. En waaraan een omgevingsvergunning moet voldoen. Deze informatie is volgens mij wel bij iedere gemeente bekend, echter het kan voorkomen dat een gemeente één van die vooronderzoeken...

Meer informatie
Student HvA stuit op bureaucratie

Student HvA stuit op bureaucratie

De burgers van ‪#‎Aalsmeer‬ worden uitgenodigd mee te praten. De 1ste blog van de studenten @HvA inzake hun onderzoek naar, wat kan de gemeente doen tegen een projectontwikkelaar die lang bezig is met het afronden van een project. Wat zijn de mogelijkheden voor de burger. Wat zijn de mogelijkheden om als burger een zaak aan te spannen wegens het afwijken van het oorspronkelijke plan en het degraderen van de parkeernorm. De heer Sevan Shabo mag aftrappen: Intussen zijn wij bezig met de 4e week van het project met betrekking tot de onderzoeksopdracht van de heer Bram Heijstek, van Het Aalsmeers collectief partij (HAC). Wij dienen een drietal wijken te onderzoeken op de juridische gevolgen van een veel te lang durende nieuwbouw project omtrent woonhuizen. Om dit succesvol te onderzoeken, hebben wij de complete dossiers van deze drietal wijken nodig (bijvoorbeeld: de afgegeven vergunningen, bestemmingsplannen, gewijzigde bestemmingsplannen, parkeerbeleid, verslagen van de gemeenteraad van Aalsmeer-Amstelveen en enzovoort). Het schiet echter niet op. Dit vanwege het feit, dat deze dossiers per stuk €15,- kosten,...

Meer informatie
Overheidsaansprakelijkheid bij onveilige wegen deel 2

Overheidsaansprakelijkheid bij onveilige wegen deel 2

Praat mee met de studenten @HvA. Blog 2 van de groep #overheidsaansprakelijkheid bij onveilige wegen. 21 september 2015 Afgelopen week zijn we fanatiek bezig geweest met een concept-onderzoeksplan met betrekking tot in hoeverre de overheid aansprakelijk is voor het niet oplossen van infrastructurele belemmeringen. Voordat we een definitief onderzoeksplan kunnen opstellen moesten we een kort vooronderzoek doen naar de wet- en regelgeving omtrent een bestemmingsplan. Aan de hand hiervan kunnen we ons onderzoeksplan namelijk beter afbakenen. Tevens is het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer en Structuurvisieuiterweg geraadpleegd en bestudeerd. In het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer kwam wij een aantal conclusies tegen van de gemeente die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Een voorbeeld hiervan is: ‘ in de visie is de bereikbaarheid van het gebied als een absolute noodzaak voor het voortbestaan van de Greenport aangemerkt. Geconstateerd wordt dat de huidige weginfrastructuur tekort schiet.’ (voetnoot 1) en ‘de Middenweg vormt samen met de N201 het hart van Green Park Aalsmeer. De Middenweg is aangewezen als hoofdontsluitingweg. Om deze functie...

Meer informatie

Onze speerpunten

Hieronder vind u de speerpunten van Het Aalsmeers Collectief. Wilt u meer weten? Wij staan u graag te woord.

Sociale woningbouw & starterswoningen

Lange termijn visie

Hart voor de jeugd

Oeverrecreatie aan de Westeinder

Betere verbindingen met steden

Doorgaand verkeer naast busbaan N196

Geen Noordvork

Mantelzorg Ondersteuning

HAVO / VWO in Aalsmeer

Social media beter benutten

  • Sociale woningbouw
  • Visie
  • Jeugd
  • Westeinder
  • Openbaar Vervoer
  • N196
  • Geen Noordvork
  • Mantelzorg
  • HAVO / VWO
  • Social media